III. évfolyam, 1993/6. június


TARTALOM
 
GYÖRE IMRE Versek
BARÁTH LAJOS A mi háborúnk
KÁLNAY ADÉL Fehér lapon egy halvány folt
TÍMÁR GYÖRGY A meghasadt szerelem versei
CSÁK GYULA Alfa
KELECSÉNYI LÁSZLÓ Mindig ugyanaz
TOKAI ANDRÁS Versek
MILLOK ÉVA Kegyelem az ártatlanoknak (Drámarészlet)
THIERY ÁRPÁD A csapda (Regényrészlet)
 
KOSZORÚ
GYÖRGY ALADÁR Dr. Marx Károly
(Az Internacionálé alapítója és szellemi vezére)
VAS ISTVÁN Marx
 
ABLAK
ERNST DORNKE Berlin
 
VOX HUMANA
BARANYI FERENC Nem mind nép-nemzeti, ami magyar
 
GÖRBE TÜKÖR
ISZLAI ZOLTÁN Acsargó páciensek
 
MÉRLEG
TÓTH GYULA Charles, a papírember
 
DIALECTICA HUMANA
MAKÓ ISTVÁN A szubjektivitás becsülete
(avagy: Az ember arculcsapása)
SZIGETI JÓZSEF Gyermekkori képek – mai szemmel
(Befejező rész)
 
VIDEOSZEMLE
PÉK BÉLA Az ember mint fogyóeszköz
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Halál
 
OLVASÓLÁMPA
CSALA KÁROLY Ingmar Bergman: Képek
KRISTÓ NAGY ISTVÁN Molnár Géza: Sarkamban a halál
TABÁK ANDRÁS Eszes Máté: Advent
(emmi) Könyvajánlat
 
E számunkban Koszta Rozália adriai képjegyzeteit
mutatjuk be.


„Ameddig Ön és az Önhöz hasonló gondolkozású-lelkületű emberek szükségesnek találják, hogy… létezzék egy olyan lap is, amilyen ez az EZREDVÉG, addig létezni fog, s amíg létezik, lehetősége van arra, hogy hasson, fenntartsa azt a hagyományt, amely – hitünk szerint – egy jobb, kulturáltabb jövő záloga.” így írt decemberi számunkban Szerdahelyi István. Lapunk ma az egyetlen következetesen baloldali irodalmi és művészeti folyóirat Magyarországon, sőt – legjobb tudomásunk szerint – egész Közép-Kelet-Európában. Előfizetőink száma nem csekély, csaknem két és félezer, valamennyi magyar irodalmi folyóiraté közül a legtöbb. Nehézségeink ennek ellenére nem csökkennek. Éppen ezért kérjük azokat a kedves előfizetőinket, akik csak az első félévre fizettek elő, hogy előfizetésüket a második félévre is tegyék meg. Kérjük továbbá valamennyi előfizetőnket, olvasónkat, támogatónkat, hogy toborozzanak újabb előfizetőket és adományozókat folyóiratunk számára. (Szerkesztőségünk és titkárságunk tagjai, terjesztőink és aktivistáink természetesen továbbra is társadalmi munkában végzik feladatukat.) Lapunk léte – minden állami támogatás híján – jószerint előfizetőink és adományozóink támogatásán múlik. Hónapról hónapra égetőbb szükségünk van az Önök egyetértő támogatására.

A SZERKESZTŐSÉG