IV. évfolyam, 1994/9. szeptember


TARTALOM
 
LUKÁCS SÁNDOR Vonagló fény
SZEPES ERIKA A betörés
SIMOR ANDRÁS Versek
CZIGÁNY ILDIKÓ Pilótaálmok
SIMON LAJOS Versek
KÁNTOR ZSUZSA Csak úgy véletlenül
GYŐRE IMRE Gyarmati Balassi Bálint utolsó társalkodása Istennel
Esztergom vívásakor, 1594 május havának 30. napján
ESZES MÁTÉ Csónakkal a Tiszán
SZEPES ERIKA Bemutatás helyett
(Ezredvégi beszélgetés Lukács Sándorral)
LUKÁCS SÁNDOR Versek
 
FIATALOK
BALATONI MAGDOLNA Tükörcserepek
 
MEGMENTETT OLDALAK
BALÁZSOVICS MIHÁLY Versek
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
SZABÓ GYÖRGY Gianni Arde (A paradicsomi táj, Brianza festője)
 
SZÍNHÁZ
BAY GYULA Játszók közössége (Gondolatok a színházról)
PÓR ANNA Nagyvonalú nyitottság (Párizsi színházi esték)
 
MÚLTUNK
ROZSNYAI ERVIN Szilánkok
 
VOX HUMANA
BARANYI FERENC Puccini hattyúdala
 
DIALECTICA HUMANA
MAKÓ ISTVÁN A megdermedt emberi viszonyok,
avagy: Nemcsak az arany fénylik
 
FÓRUM
STRIKER JUDIT Kik azok a magyarabok, és hogyan kerültem
velük személyes ismeretségbe – Budapesten?
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Krausz Tamás utópiája
 
OLVASÓLÁMPA
KRISTÓ NAGY ISTVÁN A megértés útjai
(Labancz Gyula: Megcsendülő fehér)
CSŰRÖS MIKLÓS „A valóságban élt költő”
(Könyvek Madáchról)
– ii – Összeomló hidak fogvacogtató világában
(Dávid tornya. Modern héber költők)
(emmi) Könyvajánlat
 
A pécsi Zsolnay-műhely majolika- és porcelánmotívumaival
A fedélen Gianni Arde kompozíciói