IV. évfolyam, 1994/11 november


TARTALOM
 
SIMOR ANDRÁS Radnótit idéző
GYÖRE IMRE R. M.
TABÁK ANDRÁS Abdán
CSÁK GYULA Statiszták
DOBOS ÉVA Variációk Hedd Wyn, az első világháborúban
elesett walesi költő verseire
KÁLNAY ADÉL Áldozat
TANDORI DEZSŐ Is-versek
ZÁGONI FERENC Az esély (Mennyei játék két részben)
SZARKA ISTVÁN Versek
KÁNTOR ZSUZSA Lu
LABANCZ GYULA Versek
TOKAI ANDRÁS Titusz (Részletek)
BARANYI FERENC Versek
 
ABLAK
PATRICIO GUZMÁN Az angyalfejecske
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
VLAGYIMIR MAJAKOVSZKIJ – VASZILIJ KAMENSZKIJ – DAVID BURLJUK 1. sz. napiparancs a művészetek demokratizálásáról
 
ZENEMŰVÉSZET
ITTZÉS MIHÁLY Egy „új” iskolai énekeskönyv megjelenésére
 
MÉRLEG
IZELDIEN K. AKASHA „Szabadság, hallgass meg minket!”
(A szabadság és a jogegyenlőség fogalma az iszlámy
és az arab gondolkodásban)
BALLÓ ISTVÁN A parlamenti választások és a katolikus egyház
 
DIALECTICA HUMANA
MAKÓ ISTVÁN A szabad ember,
avagy: Az elveszett illúziók
 
MŰHELY
ROZSNYAI ERVIN Szocializmus volt-e?
(A megdöntött kelet-európai rendszerek jellegéről)
 
MEGMENTETT OLDALAK
MATHEIKA JÁNOS Levél Berijához
 
VALLOMÁS
BÍRÓ EUGÉNIA Egy nagymama emlékeiből
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Az árulás modelljei
PETŐ GÁBOR PÁL Múltba látó jövendőmondó
 
OLVASÓLÁMPA
– ii – A posztmodern lehetőségei
(Szőcs Géza: A vendégszerető, avagy Szindbád Marienbadban)
KRISTÓ NAGY ISTVÁN Szépek és átkozottak
(Kilenc könyvről)
R. E. Hány másodperc egy nyisszantás?
(Harry Braverman: A munkás és a monopolkapitalizmus.
A munka leértékelődése a huszadik században)
(emmi) Könyvajánlat
 
Orosz és szovjet-orosz futuristák grafikáival és kompozícióival

Kedves Előfizetőink!

Az EZREDVÉG jövőre ötödik évfolyamába lép. 1991-ben alapított folyóiratunk – a baloldal irodalmi és művészeti műhelye – az elmúlt négy esztendő folyamán csak nagy nehézségek árán maradhatott fenn, hiszen a volt kulturális kormányzat diszkriminatív magatartása miatt egyetlen fillérnyi állami támogatásban sem részesült. Hirdetőinket s egy-két alkalmi támoga­tónkat leszámítva, mindenekelőtt tehát Önök, előfizetőink tették és teszik lehetővé, hogy az EZREDVÉG havonta megjelenhessen, és hamarosan immár ötödik évfolyamát kezdhesse. Programunk változatlan: az összes baloldali értékek őrzése, óvása és felmutatása a huma­nizmus, a demokrácia és az antifasizmus jegyében. A szerkesztőség és a terjesztőgárda természetesen továbbra is társadalmi munkában végzi feladatát.

Kérjük valamennyi kedves előfizetőnket, hogy a mellékelt csekk felhasználásával novem­ber vagy december havában újítsa meg előfizetését, lehetőleg egész évre (660 forint). Kérjük továbbá, hogyha módjukban áll, toborozzanak újabb előfizetőket is lapunk számára.

Mi ezúttal is csak azt ígérhetjük, hogy megőrizzük az EZREDVÉG eszmei és művészi igényességét, és sohasem adjuk fel következetes baloldali szemléletét.

A szerkesztőség
A Nagy Lajos Alapítvány kiosztotta 1994. évi díjait.
Az idén H. Barta Lajos, Szepes Erika, Tar Sándor, Tábori Zoltán és Thiery Árpád részesült elismerésben.
Valamennyiüknek szeretettel gratulálunk!