V. évfolyam, 1995/4. április


TARTALOM
 
ZÁGONI FERENC Bottyán-kút
PASS LAJOS Naptárbejegyzés
NEMES LÁSZLÓ Milyenek az angolok?
TOKAI ANDRÁS Versek
CHOLI DARÓCZI JÓZSEF Az áruló
MIKES TAMÁS Leltár télen
GALABÁRDI ZOLTÁN Táblás ház
SZEGŐ LÁSZLÓ Versek
RÉDEY PÁL És lőnek barátok egymással
GYÖRE IMRE Fehérben (J. A. a Siestában)
 
GÖRBE TÜKÖR
SOÓS ZOLTÁN Bökversnaplómból
(részletek)
 
FIATALOK
TABÁK MIKLÓS PÉTER Versek
BECHER ZITA Versek
SIMOR ÁGNES Versek
 
KOSZORÚ
Három mártír költő
SALAMON ERNŐ Didergető
BÁLINT GYÖRGY A költő
PÁSZTOR BÉLA Jobbágy uccai éj
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
RABINOVSZKY MÁRIUSZ Derkovits
 
ABLAK
BARANYI FERENC Gianni Toti
GIANNI TOTI Versek
 
MEGMENTETT OLDALAK
LUKÁCS GYÖRGY Szükséges-e, lehetséges-e az irodalmi kritika?
(Egy moszkvai felszólalás 1940-ben)
 
MÚLTUNK
LÉNÁRD GYÖRGY Pengő Club
 
VALLOMÁS
TIHANYI JÓZSEF Buchenwald önfelszabadításáról
(Egy évfor­duló és egy meghívás margójára)
 
DIALECTICA HUMANA
MAKÓ ISTVÁN Az erkölcsi többlet
(avagy: A társadalmi ha­szon)
 
FÓRUM
SZERDAHELYI ISTVÁN Aczél György és az ellenzékek
 
MORFONDÍROZÁS
PETŐ GÁBOR PÁL A szabadság kísértetjárása
 
OLVASÓLÁMPA
SÍPOS GÉZA A különös katona
(Ács Tibor: Széchenyi katonaévei)
BERNÁTH LÁSZLÓ Szándék és valóság
(Zsugán István: Szubjektív magyar filmtörténet, 1964-1994)
(emmi) Könyvajánlat
 
Derkovits Gyula (1894-1934) grafikáival

Pályázati felhívás

A Magyar Honvédség és a Magyar írószövetség – immár 30. alkalommal – irodalmi pályázatot hirdet a kortárs magyar irodalom művelői számára.

A pályázatnak tematikai, műfaji és stílusbeli megkötöttsége nincs, a meghirdetők azonban elsősorban a magyar történelem és a honvédelem kapcsolatát, sorsfordulóit, a Magyar Hon­védség életét bemutató és a honvédelem eszmeiségét kifejező irodalmi alkotásokat várnak.

A kiemelkedő irodalmi alkotásokat a Magyar Honvédség nívódíjjal és ennek megfelelő pénzösszeggel jutalmazza. A díjak odaítélésére és mértékére szakértő zsűri tesz javaslatot.

A Magyar Honvédség és a Magyar írószövetség a munkák kiadására nem vállalkozik.

A pályázaton eddig meg nem jelent művekkel lehet részt venni. A pályázatot három példányban gépelve kérjük.


A művek beadási határideje: 1995. július 1. Eredményhirdetés: 1995. október 1.

Cím: Magyar írószövetség, 1062 Budapest, Bajza u. 18.

                Magyar írószövetség MH Kulturális Főigazgatóság