V. évfolyam, 1995/9. szeptember


TARTALOM
 
NGUYỄN ĐÌNH THI Üdvözlet az Ezredvégnek
Versek
KHƯƠNG HƯU DUNG Petőfihez
HO SI MINH Két mese
TÚ MỠ Üzenet Bao Đạinak
HÀN MẶC TỬ Versek
LƯU TRỌNG LƯ Még áradnak az illatok
HUY CẬN Versek
VŨ HOÀNG CHƯƠNG Versek
XUÂN DIỆU Versek
CHẾ LAN VIÊN Versek
TỐ HỮU Zöld ing
NGUYỄN CÔNG HOAN A tiszteletre méltó megyefőnök papucsa
ANH THƠ Nyári délidő
HỒ HỒNG SÂM Hiányzol
PHẠM TẤN HẪU Ősz
BAO NINH Az Üvöltő Lelkek Dzsungele
THÁI NGOC SAN Tizenkét év múlva
YỂN LAN Emlék
TẢN ĐÀ Búcsú
NGUYỄN HUY THIÊP A tu huyên virágzása
PHÙNG QUÁN A szerelem és a tenger
LÂM THỊ MỸ DẠ Újhold csöndje
NGUYỄN KHẮC THẠCH Szél, éjszaka, eső
XUÂN HOÀNG Versek
DƯƠNG THU HƯƠNG A manikűrös
 
NÉPKÖLTÉSZET
Tam-lê falu népe elejti a tigrist
Osztrigafogó dal
 
VALLOMÁS
GYÖRE IMRE Versek
 
MÉRLEG
SZEGŐ LÁSZLÓ A vietnami nyelv
BÖGÖS LÁSZLÓ Vietnam huszadik századi irodalma
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
FRIGYIK LÁSZLÓ ATTILA A vietnami népi festészet
 
DOKUMENTUM
HO SI MINH Végrendelet
ZALKA MIKLÓS „Az egész nép harca…”
(Beszélgetés Vố Nguyễn Giap tábornokkal)
 
FÓRUM
KUN ATTILA Az izmosodó tigris: Vietnam
(Gazdasági együttműködésünk hátteréről)
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Mit tudunk Vietnamról?
 
OLVASÓLÁMPA
TRẰN DÌNH KIÊM Hátizsákjukban Petőfi-kötet lapult
(A magyar irodalom Vietnamban)
B. L. A meggyötört lélek sóhaja
(Nguyễn Du: Kju regénye)
(emmi) Könyvajánlat
 
Vietnami népi fametszetekkel

(A versek nyersfordítását vietnami eredetiből
Nguyễn Hòa Bình és Szegő László végezte)


KÉSZÜLT
A MAGYAR-VIETNAMI BARÁTI TÁRSASÁG,
A VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG
BUDAPESTI NAGYKÖVETSÉGE
ÉS KERESKEDELMI KIRENDELTSÉGE,
VALAMINT SZIRMAI ERNŐ ÉS
TAMÁS MÁRTA TÁMOGATÁSÁVAL

Tisztelt olvasóink,
előfizetőink!

Jövőre az EZREDVÉG hatodik évfolyamába lép. Nehéz évek állnak mögöttünk, és aligha nézünk könnyebb esztendők elébe. A növekvő papír-, nyomda- és postaköltségek miatt a fennmaradás érdekében kénytelenek vagyunk a jövő év­ben egy-egy szám árát 80 Ft-ra emelni. így tehát az évi előfizetés 960 Ft, a félévi 480 Ft lesz. A Z-füzetek és Z-könyvek számos írója felajánlotta, hogy kárpótlásul könyvét ajándék­ként elküldhetjük a folyóirat előfizetőinek. Ezeknek a köny­veknek eszmei értékük mellett könyvértékük is jóval maga­sabb, mint a bolti áruk, amelyet elsősorban azért nem eme­lünk, hogy a nehéz sorban levő könyvtárak továbbra is hozzájuthassanak könyveinkhez. A szerkesztőség tagjai, a könyvelés és szervezés feladatát ellátó munkatársak tevé­kenységüket továbbra is társadalmi munkában végzik.


Kérjük olvasóinkat, előfizetőinket, hogy ne engedjék elpusz­títani a baloldal irodalmi, művészeti és társadalomkritikai mű­helyét, az EZREDVÉG-et. Mi a magunk részéről ismételten csak azt ígérhetjük, hogy elveinkhez ragaszkodva igényes és a körülményekbe bele nem fáradó munkával folytatjuk – a legmostohább viszonyok közepette is – a folyóirat szerkesz­tését, és mindent megteszünk életbentartásáért.

A szerkesztőség
Elmúlt ebben az évben is a Gyermeknap, s nagyon kevesen tudják Magyarországon, hogy nemsokára még egy nap következik a naptárban, amikor „hivatalosan” is illik odafigyelni a gyermekekre. Ez pedig a Gyermekek Világnapja szeptember 11-én.
Az Osztrák Gyermekbarátok a harmincas években kezdeményezték, hogy ezen a napon vidám­sággal, odafigyeléssel köszöntsék a gyermekeket. Ez az időpont 1963-tól az ENSZ által is proklamált neves nap lett. Az elmúlt években a Magyarországi Gyermekbarátok gyermekkül­döttsége többször is kapott meghívást osztrák barátaik rendezvényeire, ahol tapasztalhatták, milyen gazdag programokat szerveznek ezen a napon.
Ebben az évben a Gyermekbarátok vezetői felhívással fordultak a helyi önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez. A saját 62 helyi egyesületükhöz hasonlóan köszöntsék ők is a neves napot gyermekprogramokkal, majd 19 órakor a gyermekekkel együtt gyújtsanak gyertyákat, tartsanak fáklyás megemlékezéseket a gyermekekért.
Az ünnephez kapcsolódóan rendezik meg a Gyermekbarátok a Haladó Erők Fórumával közösen a Gyermekek hazánkban című konferenciát. A Gyermekek Világnapján Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke gyermekküldöttséget fog a parlamentben vendégül látni.
A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma színes programokkal készül az eseményre. Többek között a kunszentmiklósiak nemzetközi sakkversenyt szerveznek, a keszthelyiek a gyermekjogi stafétájuk vidám zárását tervezik. A központi ünnepség a budapesti XI. kerületi szervezet rendezvénye keretében a Feneketlen tó környékén utcabállal zárul.
A nyárbúcsúztató tanéveleji gyermekünnep jó alkalmat ad arra, hogy hangsúlyozottan a gyer­mekekre irányítsa a társadalom figyelmét. Ezzel is közelebb juthatunk ahhoz a kívánsághoz, amit egy pályázó gyermek írt: ha ő lenne a miniszterelnök, akkor az év minden napjára Gyermeknapot rendelne el.

Hanti Vilmos elnök