V. évfolyam, 1995/11. november


TARTALOM
 
TABÁK ANDRÁS A keresztrefeszített
SIMOR ANDRÁS Versek
ZÁGONI FERENC A béralvó
TABÁK MIKLÓS PÉTER Értékek
FUCHS KATALIN Azt mondják
BÉKÉSI GYULA Anyagias lelkek
HAYPÁL TIBOR Nosztalgia
TABÁK ANDRÁS Versek
KÁNTOR ZSUZSA Hangok
FEKETE JÁNOS A sírgondozó
LABANCZ GYULA Versek
TANDORI DEZSŐ Bécsi (és londoni meg párizsi) kávéházak III.
ALMÁSI KATALIN Az éjszakai erdő
 
MEGMENTETT OLDALAK
KARINTHY FERENC Három karc
 
VOX HUMANA
BARANYI FERENC Dante a zenében
DANTE ALIGHIERI Pokol (III. ének, 1-10.)
 
MÚLTUNK
KÖPECZI BÉLA „Levelek a magyarokról”
(Egy kritikus francia könyv 1742-ből)
 
MAGYAR SORSOK
REJTŐNÉ HUTÁS MAGDOLNA Szó és érzelem
(Egy nyelvész emlék­ töredékei)
VADÁSZ FERENC Hát ez meg kicsoda?
 
MÉRLEG
HEGEDŰS SÁNDOR A forradalmár Szabó Ervin
 
KOSZORÚ
FEKETE KÁROLY „Üllő léssz, vagy kalapács”
(A Komintern VII. kongresszusa)
 
DIALECTICA HUMANA
MAKÓ ISTVÁN „Fugit irreparabile tempus”
(avagy: Az idő­ügy időszerűsége)
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN A nagy magyar kulturális ellenforradalom éve
PETŐ GÁBOR PÁL Kilátástalanul
 
OLVASÓLÁMPA
BARANYI FERENC Legbensőbb érzések fénytörésében
(Ladányi Mihály: Könyörgés szerelem ellen)
KRISTÓ NAGY ISTVÁN Simor – Sír is – rom is
(Simor András: Hagyaték)
MIKES TAMÁS Az idő szövedékének felfejtése
(Nemes László: Légüres tér)
SIMOR ANDRÁS Szövegközpontú verselemzések
(Szepes Erika: Olvassuk együtt!)
ILLÉS LÁSZLÓ Az ellipszis fókuszai
(Agárdi Péter: Torlódó múlt – József Attila és kortársai)
SZARKA KLÁRA A megszelídített fény
(Müller Miklós könyvéről)
(emmi) Könyvajánlat
 
Käthe Kollwitz (1867-1945) rajzaival

Kedves Olvasónk, igen tisztelt Barátunk!Jól tudom, Önnek egyre kevesebb pénze van arra, hogy előfizesse az EZREDVÉG-et. A munkabérét vagy nyugdíját napról napra apasztja az infláció, s villany- számlájának mind magasabb összege nemcsak azt teszi kétségessé, hogy össze tudja-e kuporgatni a pénzt az olvasnivalóra, hanem azt is, megengedheti-e még magának olvasólámpájának használatát.

Igen, elérkezett az a pillanat, amikor valamennyi­ünknek döntenünk kell, eloltjuk-e a lámpákat, vagy ellenállunk a sötétségnek.


E folyóirat esztendők óta igyekszik terjeszteni a kul­túra világosságát, a józan ész és a humanizmus szel­lemiségének fényét. Léte személyesen öntől is függ, előfizetők nélkül nem működhet.

Kérem, fontolja meg, hogyan dönt sorsunkról.
A Nagy Lajos Alapítvány kihirdette 1995. évi irodalmi pályázatának eredményét.
Az idén Kontra Ferenc (Újvidék), Sigmond István (Kolozsvár), Szántó T. Gábor és Vathy Zsuzsa részesült pályadíjban.

Valamennyiüknek szeretettel gratulálunk!
Kérjük, hogy a mellékelt csekken fizesse elő 1996-ra folyóiratunkat. Egész évi előfizetés 960,- Ft, fél évi 480,- Ft.