VI. évfolyam, 1996/11. november


TARTALOM
 
GYÖRE IMRE Versek
FEHÉR KLÁRA A mostari híd
SIMOR ÁGNES Versek
SZEGŐ LÁSZLÓ A lift
BÉKÉSI GYULA Versek
HAYPÁL TIBOR Tóbiás futása
OLÁH ANDRÁS Versek
MIKES TAMÁS Homoiusion
SZEPES ERIKA Bemutatjuk Atthisz ógörög költőnőt – Botár Attila 2500 éves női elődjét
BOTÁR ATTILA Atthisz verseiből
 
VOX HUMANA
BARANYI FERENC „Szép Katalinoknak tündérsokasága”
JACQUES BREL Ha nincs már semmi más
 
KOSZORÚ
BÁLINT GYÖRGY Önarcképvázlat
Reggeli
 

LAOSZI MELLÉKLET
ŐSI LEGENDÁK A vízözön
A Mekong és a Menam folyók születése
NÉPKÖLTÉS Aki gonosz, megbűnhődik
Az aranyszarvas, a teknős meg a nők szaj-madár
A vak és a béna
Szikhot, a buzogánykirály
ISMERETLEN KÖLTŐ Lunvalat siráma
 
NÉPRAJZ
KARDOS TATJÁNA A jao nép szokásai és hagyományai
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
FAJCSÁK GYÖRGYI –
RENNER ZSUZSANNA
Művészettörténeti kalandozások Laoszban
 
KIÁLLÍTÁS
DR. FERENCZY MÁRIA Délkelet-ázsiai buddhista művészet
(Egy kiállítás megnyitása elé)
 
GAZDASÁG
KUN ATTILA A magyar-laoszi gazdasági kapcsolatok 1995-1996-ban
 
DOKUMENTUM
PHUMI VONGVICSIT A haza egységéért és a nemzeti megbékélésért
 
VALLOMÁS
TABÁK ANDRÁS A három herceg

 
FÓRUM
FEKETE SÁNDOR A barguzini kísértet újra támad
 
MAGYAR SORSOK
CSALA KÁROLY Kaiser úr unokaöccse a polgárháborúban
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN A viccelődő jogállam jogi kultúrája
 
OLVASÓLÁMPA
KRISTÓ NAGY ISTVÁN Gondok és monológok
(Györe Imre: Magyar monológok)
BISTEY ANDRÁS Egy könyv a múltról a jelen jobb megértéséhez
(J. Nagy László: A Maghreb-országok felszabadulása 1919-1956)
(emmi) Könyvajánlat
 
Régi laoszi rajzokkal és díszítményekkel

Kedves Olvasónk,
igen tisztelt Barátunk!

Közeledik az esztendő vége. Ez a folyóirat szerkesztői és szerzői számára egyben a megmérettetést is jelenti. Olvasóink – s ezek sorában személyesen Ön is – eldöntik, megújítják-e előfizetésüket, s ezzel lehetővé teszik-e, hogy gondolataink a következő évben is eljuthassanak a közvéleményhez, vagy úgy ítélik, többé nincsen szükség ránk, Az újságosstandok tele vannak fényes papírra nyo­mott, színes lapokkal, a legkülönfélébb szövegekkel. Kinek fog hiányozni az ezredvég?

Úgy élünk, ahogyan Ön: kis fizetésből, vagy egyre csökkenő vásárlóértékű nyugdíjból tengetjük az életünket, bizony, még ál­lástalanok is akadnak közöttünk. Jól tudjuk tehát, milyen elszánt­ság kell ahhoz, hogy az ember kitöltsön egy előfizetési csekket, amikor az élete krajcárra kiszámított. De azok a gondolatok, amelyeket az EZREDVÉG hasábjain el akarunk juttatni a közvéle­ményhez, nem is a márványmedencés fürdőszobákkal, luxus­autókat rejtegető garázsokkal ékes villák lakóit kívánják megszó­lítani, hanem Önt.

Ennek tudatában döntsön hát, amikor e folyóirat sorsát el­dönti.Folyóiratunk a mellékelt csekken fizethető elő, egész évre (960,- Ft),
vagy félévre (480,- Ft).


E számunk támogatásáért köszönetét mondunk
a Magyar-Laoszi Baráti Társaságnak