VII. évfolyam, 1997/2. február


TARTALOM
 
GYÖRE IMRE Versek
BISTEY ANDRÁS Ehrenfeld lovag
TABÁK MIKLÓS PÉTER Versek
SIMOR ÁGNES Unokám írja 2050-ben
FUCHS KATALIN Versek
D. NAGY LAJOS A Tisza-part királynője
ROZSNYAI ERVIN Pára
CZIGÁNY ILDIKÓ „Départ”
CSÍZI ÁGNES Balatoni éjszaka
TABÁK ANDRÁS (Egy régi téli délután)
PODONYI HEDVIG Két idős hölgy
GY. SZABÓ FERENC Magyarázat (emlékezetből rekonstruálva)
BEDE ANNA A hősöket mi nem szeretjük
SZIGETI GYÖRGY A vers
KÁLNAY ADÉL Szép halál
 
MEGMENTETT OLDALAK
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE Kilencedik ecloga
 
OLVASSUK EGYÜTT
KISS BENEDEK Kenyeret anyám úgy eszik
SZEPES ERIKA Kiss Benedek „Kenyeret anyám úgy eszik” című verséről
 
VOX HUMANA
BARANYI FERENC Lektűr líra
PAUL GÉRALDY Versek
 
GÖRBE TÜKÖR
CSALA KÁROLY Szatírák
 
KOSZORÚ
SZEPES ERIKA Aki állatok között élt
(Búcsú Almási Katalintól)
SIMOR ANDRÁS A százéves Gáspár Endre köszöntése
 
DIALECTICA HUMANA
MAKÓ ISTVÁN Az objektív valóság szubjektív másléte
(avagy: A hiányzó láncszem)
 
MÉRLEG
KÉRI ELEMÉR A posztmodernről
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Az eltűnt közeljövő
CSENGERI HAJDÚ SÁNDOR Örökség
 
OLVASÓLÁMPA
FEKETE SÁNDOR Lamentáció és köszönet
(Ratzky Rita: „De méreg a dal édes méze”)
KORENCSY ZSOLT Romantika és politika
(Madarász Imre: Olasz váteszek)
(emmi) Könyvajánlat
 
Erdélyi szász mesemotívumokkal, Lóránt Lilla feldolgozásában

Tisztelt Előfizetőink, Olvasóink!


Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az EZREDVÉG – mint kulturalapítvány által kiadott folyóirat – számára a személyi jövedelemadó 1%-a adományként felajánlható.


Kérjük Önöket, hogy élve a kínálkozó lehetőséggel, ezúton is támogassák változatlanul nehéz anyagi helyzetben lévő lapunkat.

A szerkesztőség

Ha személyi jövedelemadójának 1%-ával támogatni kívánja az EZREDVEG-et, az alábbiak szerint kell eljárnia:

1. Ha adóbevallását a munkáltatója végzi, úgy legkésőbb 1997. március 25-ig, lezárt szabvány méretű borítékban elhelyezett nyilatkozatát a munkáltatójának kell átadnia, s az továbbítja azt az APEH-nak.

A nyilatkozatnak Az Ezredvég Alapítvány adószámát kell csupán tartalmaznia. Ez a következő: 19656874-2-41. A lezárt borítékon fel kell tüntetnie saját nevét, lakcímét és személyi számát.

2. Abban az esetben, ha Ön saját maga készíti el adóbevallását, a fentiekkel azonos módon elkészített és borítékba zárt nyilatkozatát az adóbevallási csomagban kell elhelyeznie, és legkésőbb 1997. március 20-ig az APEH részére megküldenie.

A borítékon és a nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak minősülnek, azt az Ön munkáltatója nem ismerheti meg, s azokba az adóhatóság is csak korlátozott esetben, jogviták esetén adhat arra felhatalmazott személyeknek betekintést.