VII. évfolyam, 1997/3. március


TARTALOM
 
SAS ISTVÁN Versek
GALABÁRDI ZOLTÁN Idill a lankán
GYÖRE IMRE Versek
TANDORI DEZSŐ Hol van Aliz?
BARANYI FERENC Versek
RÉDEY PÁL Egy zelota vallomásai
CSEPELI SZABÓ BÉLA Hóbagoly
KARAFIÁTH ORSOLYA jer hát
MECHLER ANNA Szonett F. GY.-nek
SZEPES ERIKA Bemutatás helyett
(Ezredvégi beszélgetés Bella Istvánnal)
BELLA ISTVÁN Versek
NEMES LÁSZLÓ A jegygyűrű
BÉKÉSI GYULA Versek
TAKÁCS TIBOR Napóleon
SIMOR ANDRÁS Versek
 
KOSZORÚ
KRISTÓ NAGY ISTVÁN A százéves Veres Péter
 
MÚLTUNK
VADÁSZ FERENC Komáromi találkozások
 
KÖZÖS DOLGAINK
RICHARD PRAŽÁK A magyar reformmozgalom és
a szláv kérdés a 19. század első felében

(Ján Kollár és a magyarok)
 
MÉRLEG
SZIGETI JÓZSEF Esszé Shakespeare szonettjeiről (I. rész.)
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Utunk Európába
 
OLVASÓLÁMPA
CSALA KÁROLY „Most a tavasz a télnek…”
(Baldó Ákos: Szél ellen)
ILLÉS LÁSZLÓ Morális kategória-e a konformizmus?
(Karikó Sándor: A társadalmi-politikai megalkuvás)
(emmi) Könyvajánlat
 
Zalai hímes tojásmintákkal és tojásdíszítésekkel

Tisztelt Előfizetőink, Olvasóink!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az EZREDVÉG – mint kulturális alapítvány által kiadott folyóirat – számára a személyi jövedelemadó 1%-a adományként felajánlható.

Kérjük Önöket, hogy élve a kínálkozó lehetőséggel, ezúton is támogassák változatlanul nehéz anyagi helyzetben levő lapunkat.

A szerkesztőség

(Múlt havi számunkban a „kulturális alapítvány” megjelölés helyett – tévesen – „közalapítvány” megjelölést használtuk, amiért is szíves elnézésüket kérjük.)

Ha személyi jövedelemadójának 1%-ával támogatni kívánja az EZREDVEG-et, az alábbiak szerint kell eljárnia:

1. Ha adóbevallását a munkáltatója végzi, úgy legkésőbb 1997. március 25-ig, lezárt szabvány méretű borítékban elhelyezett nyilatkozatát a munkáltatójának kell átadnia, s az továbbítja azt az APEH-nak.

A nyilatkozatnak Az Ezredvég Alapítvány adószámát kell csupán tartalmaznia. Ez a következő: 19656874-2-41 . A lezárt borítékon fel kell tüntetnie saját nevét, lakcímét és személyi számát.

2. Abban az esetben, ha Ön saját maga készíti el adóbevallását, a fentiekkel azonos módon elkészített és borítékba zárt nyilatkozatát az adóbevallási csomagban kell elhelyeznie, és legkésőbb 1997. március 20-ig az APEH részére megküldenie.

A borítékon és a nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak minősülnek, azt az Ön munkáltatója nem ismerheti meg, s azokba az adóhatóság is csak korlátozott esetben, jogviták esetén adhat arra felhatalmazott személyeknek betekintést.
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük hetvenedik születésnapján lapunk állandó munkatársát, FEKETE SÁNDORT, aki legelső számunk óta szerzőink közé tartozik.
Meleg szeretettel köszöntjük lapunk első főszerkesztőjét, állandó szerzőnket és főmunkatársunkat, BARANYI FERENCET, abból az alkalomból, hogy a Magyar Kultúra Napján a Magyar Köztársasági Érdemrend, kiskeresztje kitüntetésben részesült.
Szeretettel gratulálunk lapunk volt képzőművészeti szerkesztőjének, állandó munkatársunknak, BÁLVÁNYOSI HUBA Munkácsy-díjas grafikusművésznek, akit, mint a Budapesti Tanítóképző Főiskola tanárát; művészeti-pedagógiai munkásságáért Szent-Györgyi Albert-díjjal jutalmaztak.