VII. évfolyam, 1997/11. november


TARTALOM
 
GYÖRE IMRE Versek
ARTYOM VESZJOLIJ Halált halállal tiporva
BARANYI FERENC Versek
KONSZTANTYIN PAUSZTOVSZKIJ A pohárköszöntő
TABÁK ANDRÁS Versek
FIDEL CASTRO Szükséges bevezetés
(Előszó Ernesto Che Guevara „Bolíviai napló”-jához)
ERNESTO CHE GUEVARA Bolíviai napló (Részletek)
SIMOR ANDRÁS Versek
V. I. LENIN A magas hegyek megmászásáról
 
ABLAK
NICOLÁS GUILLÉN Versek
MIRTA AGUIRRE Régimódi ének Che Guevaráról
ELISEO DIEGO Hol soha többé el sem képzelnék már
CINTIO VITIER A hír
MIGUEL BARNET Che
MARIO BENEDETTI Döbbenten, dühösen
ENRIQUE LIHN Elégia Ernesto Che Guevaráról
JUAN GELMAN Beszélgetések
ROQUE DALTON Credo Che-ről
 
MEGMENTETT OLDALAK
ROBERTO RODRÍGUEZ MENÉNDEZ Két interjú
 
ZENEMŰVÉSZET
SILVIO RODRÍGUEZ Két dal
 
FILMMŰVÉSZET
CSALA KÁROLY „Maga volt egy kor…”
(Beszélgetés Reisenbüchler Sándorral
Eizensteinről és rajzairól)
 
KOSZORÚ
SÁNDOR KÁLMÁN A 129 913-as volt fogoly meséli
BARANYI FERENC Galabárdi Zoltán búcsúztatása
 
OLVASSUK EGYÜTT
FÜST MILÁN A jelenés
SIMOR ANDRÁS A legnagyobb magyar Lenin-vers
(Füst Milán „A jelenés” című költeményéről)
 
MŰHELY
ROSA LUXEMBURG Márciustól októberig
(Fejezet „Az orosz forradalomról” című tanulmányból)
SZARKA KLÁRA Egy nem romantikus forradalmár
(Október krónikása: John Reed)
 
MÉRLEG
ALEKSZANDR PUSKIN Grúz halmokon…
CSALA KÁROLY Egy versről, Puskinról, fordításról
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Forradalmiság
SIMOR ANDRÁS Levél egy halhatatlanhoz
TABÁK ANDRÁS Egy fordítás mögöttese
 
VALLOMÁS
BÍRÓ EUGÉNIA Orosz hétköznapok a húszas években
 
OLVASÓLÁMPA
ROZSNYAI KATALIN A tudat reális erő
(Fernando Martínez Heredia: Che,
el socialismo y el comunismo)
FRIDECZKY FRIGYES Egy félreismert zseni
(Papp Márta – Böjti János: Modeszt Muszorgszkij)
(A szerk.) Könyvajánlat
 
Szergej Eizenstein (1898-1948)
mexikói rajzaival és filmkockáival,
Reisenbüchler Sándor válogatásában.

Tisztelt Olvasóink, Előfizetőink!

Úgy gondoljuk, nem ünneprontás, ha ünnepi számunkban gondjainkról írunk. Jövőre az EZREDVÉG, az irodalmi baloldal műhelye nyolcadik évfolyamába lép.

1991. május 1-jén induló folyóiratunk a burzsoá restauráció ellenfele volt és maradt. Nem áltattuk magunkat illúziókkal, tudtuk és tudjuk, hogy a baloldali ellenzékiség nélkülözéssel, elhallgattatással, mellőzéssel jár. De mindezért kárpótol minket olvasóink szeretete és támogatása. Az Önöké, akik nélkül folyóiratunk már régen nem létezne.

Ezúttal is Önökhöz fordulunk. Tavaly nem emeltük a folyóirat árát, noha előállítási költségeink növekedtek. Most azonban áremelésre kényszerülünk.

Az EZREDVÉG ára 1998 januárjától 120 Ft lesz. Ennek megfelelően az évi előfizetés 1440 Ft, a fél évi 720 Ft.

Nagyon szeretnénk, kedves olvasóink, barátaink, ha megértenék, hogy folyóiratunk fennmaradásának nincs más lehetősége. Át akarjuk menteni az EZREDVÉG-et, a hátralevő két éven át, a XXI. századba, mert bizonyosak vagyunk abban, hogy az új század rácáfol mindazokra, akik a közösségi társadalmat – az emberiség egyetlen megmentőjét – legszívesebben végleg eltemetnék.

A szerkesztőség
Ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket mindazoknak az olvasóinknak és barátainknak, akik élve az „1%-os lehetőséggel” támogatásban részesítették lapunkat
E számunk megjelentetéséhez támogatást nyújtott a Magyar-Kubai Baráti Társaság