VII. évfolyam, 1997/12. december


TARTALOM
 
MOLNÁR GÉZA Víziók
SIMON LAJOS Versek
ROZSNYAI ERVIN Lux perpetua
BISTEY ANDRÁS A képviselő vidékre megy
BOTÁR ATTILA Átokvers
GYÖRE IMRE Kínai teák
KOHÁRI CSABA Szenteste
GYIMESI LÁSZLÓ Váratlan vers a karácsonyról
GY. SZABÓ FERENC Mindennapi
SZARKA ISTVÁN Farkasölő
RUDNAI GÁBOR Indiánsirató
CSÁK GYULA Az utolsó vallomás
ADORJÁNI ZSOLT János: Jelenésekről
TABAK ANDRÁS A Cárnő
SIMOR ANDRÁS Szerelmes szonettek
 
OLVASSUK EGYÜTT
FÁBRI PÉTER X-énia
SZEPES ERIKA A parnasszusra igyexel?
(Fábri Péter „X-énia” című verséről)
 
ABLAK
ALFRED DE VIGNY A montmorency-i szerelmesek
 
KOSZORÚ
CSÁK GYULA Ady
ADY ENDRE Kocsi-út az éjszakában
GERHARD KORNAGEL Messziről indult…
(Ötvenöt éve végezték ki Harro Schulze-Boysent)
HARRO SCHULZE-BOYSEN Gestapo
Az utolsó levél
 
MÉRLEG
BALLÓ ISTVÁN „Rendkívül fontos téma…”
(Újabb katolikus álláspont az élet evolúciójáról
és az ember származásáról)
 
FÓRUM
KERESZTÉNY ADVENT
KÖZÖSSÉG
Nyílt levél
 
MŰHELY
KEMÉNY CSABA Hit nélkül a halálról
 
MAGYAR SORSOK
M. SZÁNTÓ JUDIT Gyötrelmes november (I. rész)
 
ÉVFORDULÓ
M. G. A törzsasztal varázsa
(Tízéves a Nagy Lajos Társaság)
 
MÚLTUNK
BÍRÓ EUGÉNIA Emlékek egy régi utazásról
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN A nemzethalál és a színes televízió
MOCSÁRY JÓZSEF Nyugdíjas sors és privatizáció
 
OLVASÓLÁMPA
MOLNÁR GÉZA Kortárs magyar irodalom?
(Domokos Mátyás: Kortárs magyar irodalom,
1945-1990)
SZEPES ERIKA Lehetünk-e könnyen, gyorsan bölcsek?
(Kristó Nagy István: Bölcsességek könyve)
(emmi) Könyvajánlat
 
Ferenczy Béni (1890-1967) rajzaival, Kassai Franciska
Ady-megzenésítésének („Kocsi-út az éjszakában”) kottájával


Kedves Olvasóink!

Hazánkban minden egyre drágább – az EZREDVÉG szerkesztősége is arra kény­szerül, hogy meg­emelje a lap árát. Tudjuk, hogy ez a mi olvasóközönségünk számára milyen ter­heket jelent, de reméljük, vállalják az áldozatot annak érdekében, hogy ne némuljon el az a hang, amelyik nyíltan a közvélemény elé tárja: miért egyre drágább minden ebben az országban.

Valóban nem némulhat el a hangunk. Holott jól tudjuk, hogy a hátunk mögött álló nehéz esztendő után – mely folyóiratunk terjedelmének csökkentésére kényszerített bennün­ket – talán még keservesebb év elébe nézünk. Emelkedni fognak a nyomda­költségek, és szerzőink eddig is szerény honoráriuma – a december közepén életbe lépő új tb-rendelkezés értelmében – tovább zsugorodik majd. Szponzoraink száma pedig nem szaporodik.

De Önök, kedves Olvasóink, Barátaink – egyre inkább úgy érezzük – csakugyan tisztában vannak azzal, hogy az EZREDVÉG fönntartása közös érdek és fontos ügy.

Ezért reménykedünk abban, hogy elkerülhetetlen áremelésünk ellenére kitartanak a 8. év­folyamát kezdő EZRÉDVÉG mellett, és megújított előfizetésükkel, esetleg újabb elő­fizetők toborzásával továbbra is áldozatkész és legfőbb támogatói maradnak folyó­iratunknak.Magas állami elismerésben részesült folyó­iratunk egyik állan­dó szer­ző­je, Takács Tibor. A köz­társasági elnök – több év­tizedes írói és költői munkás­ságáért – A Magyar Köz­társaság Arany Érdem­keresztjét ado­má­nyoz­ta a ki­tű­nő író­nak. A ki­tün­te­tés­hez sze­re­tet­tel gra­tu­lá­lunk!

A Magyar Honvédség és a Magyar írószövetség hagyományos irodalmi pályá­za­tá­nak nyertesei közül hárman is lapunk állandó szerzői közé tartoznak. Györe Imre „Vasvári éjszakája” című poémájával, lszlai Zoltán „A csillag alkonya” című elbeszélésével, Molnár Géza pedig „A katedrális fényeiben” című regényével nyert pályadíjat. Mindhármuknak szeretettel gratulálunk!

A folyóirat ára 1998 januárjától 120 Ft lesz. Az egész évi (12 számra szóló) előfizetés 1440 Ft, a fél évi (6 számra szóló) pedig 720 Ft ezentúl. Kérjük Önöket, ha módjukban áll – a lapban található befizetési csekkel – december vagy január havában fizessenek elő folyóiratunkra.