VIII. évfolyam, 1998/4. április


TARTALOM
 
TIMÓTH FERENC Az érmegyűjtő
GYÖRE IMRE Versek
LÉNÁRT GYÖRGY Az Austin, az ujjas és a zongora
KUCZKA PÉTER Haláltánc
MIKES TAMÁS Halál másképpen
TANDORI DEZSŐ Új bécsi versek
TABÁK MIKLÓS PÉTER Versek
T. ÁGOSTON LÁSZLÓ A becsületes hamistanú
ÁGAI ÁGNES Kontúrok
BARANYI FERENC Versek
CSÁK GYULA Úri- és hölgyfodrászat
 
MEGMENTETT OLDALAK
LADÁNYI MIHÁLY Versek
 
ABLAK
TRUDE LEVI Életben maradtam
 
OLVASSUK EGYÜTT
CSEPELI SZABÓ BÉLA Asszony a folyónál
BARANYI FERENC Megkövetés-féle
(Csepeli Szabó Béla „Asszony a folyónál” című verséről)
 
TÁNCMŰVÉSZET
BERNÁTH LÁSZLÓ Tánc és cselekmény a színpadon
 
MÉRLEG
BALLÓ ISTVÁN Egységes világethoszt a jövő század társadalmának
(Gondolatok egy profétikus könyv olvastán)
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Gyilkosság
MARCZINUS SÁNDOR Privatizációs algebra
 
OLVASÓLÁMPA
BISTEY ANDRÁS Versek a félelem ellen
(Simor András: Féleleműző)
MOLNÁR GÉZA Kitekintés a történelem örvényeiből
(Berend T. Iván: A történelem – ahogyan megéltem)
FRIDECZKY FRIGYES Egy rendkívül hasznos kézikönyv
(Filozófiai kalauz)
 
Janzer Frigyes szobraival
(A szobrokról készült fotókat Ruska Judit készítette)

Áprilisi számunk megjelentetését a József Attila Alapítvány támogatta

A Nagy Lajos Alapítvány kuratóriuma kiosztotta 1997. évi pályázatának díjait. A díjnyertes pályamunkák szerzői: Balla László, Békés József, Jámborné Balog Tünde, Jánosi Zoltán, Kuczka Péter (kiemelt díj), Láng Éva, Sigmond István és (a képzőművészeti kategóriában) Baranyai Ferenc. Alkotói ösztöndíjban részesült Botár Attila és Kohán Zsuzsa.

Valamennyiüknek szeretettel gratulálunk!

Március havában jelent meg – az Eötvös József Könyvkiadó gondozásában – Simor András új válogatott kötete, a Balga Prométheusz, amely 1986 és 1997 között írt verseit tartalmazza. A kötet – 653 Ft-os áron – folyóiratunk szerkesztőségében (Budapest VIII., Baross utca 61. IV. 410.) is megvásárolható, illetve megrendelhető.