VIII. évfolyam, 1998/10. október


TARTALOM
 
N. HORVÁTH PÉTER A képírás lényege
CSÁK GYULA Leila csókja
HARGITAI ZSIGMOND Miért?
GYÖRE IMRE Idő-napok
KOHÁRI CSABA A hatalom íze
PASS LAJOS Sürgöny Marinak, Szeremlére címezve
HAYPÁL TIBOR A számla
MAGYARI BARNA Floppy-lemezen sétálsz
FÜRCHT PÁL ZSOLT Bruttó szerelmes vers
BODA MAGDOLNA Versek
TABÁK ANDRÁS (Nyárvégi borongó)
TABÁK MIKLÓS PÉTER Erdő és tenger között
FUMACS VIOLA Jönni látlak
GÁNGOLY ATTILA A víziszörny
ADORJÁNI ZSOLT Kínai noktürnök, keleti motívumokra
CSENGERI HAJDÚ SÁNDOR Egy ló, aztán semmi
ÁGAI ÁGNES Én nem tudtam, hogy a gyász ilyen
DIENES ESZTER Félálomban
MIKES TAMÁS Náni
GY. SZABÓ FERENC Versek
 
ABLAK
BARANYI FERENC Páros csillagok
GUITTONE D'AREZZO Szonett Szűz Máriához
COMPIUTA DONZELLA Istent szolgálni…
JUANA BORRERO Vorrei morire
CARLOS PÍO UHRBACH Mily szomorún…
 
KOSZORÚ
FEDERICO GARCÍA LORCA Óh, Lucia Granadából
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
MARIN MIHALACHE „Engem Máramaros formált emberré és művésszé…”
(Vida Géza művészetéről)
 
1848-1849
SCHÖN DEZSŐ A cádik áldása
 
MÚLTUNK
KRÚDY GYULA Az Astoria folyosója
 
MÉRLEG
KÖPECZI BÉLA Francia utazók a magyar reformkor „közszelleméről”
 
MŰHELY
ILLÉS LÁSZLÓ A globalizációs csapda – támadás a demokrácia
és a jóléti társadalom ellen (I. Rész)
 
TUDOMÁNY
KARDOS ISTVÁN Hevesi Gyula mint korjelenség
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Hogyan készülnek kis hazánkban a világnagyságok?
 
OLVASÓLÁMPA
SIMOR ANDRÁS Egy remekmű dicsérete
(Spira György: A pestiek Petőfi és Haynau között)
SZERDAHELYI ISTVÁN Lovagi költészet
(Trubadúrok és trouvérek. Az udvari szerelem költészete.
Minnesang. A német világi líra gyöngyszemei)
 
Vida Géza (1913-1980) faszobraival

E számunk megjelentetését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Kedves Előfizetőink, Barátaink!
Kérjük, hogy – lehetőségeik szerint – minél előbb, de még ebben az esztendőben fizessék elő folyóiratunkat az 1999. évre. Az EZREDVÉG ugyanis az eddig befizetett általános forgalmi adóját (ÁFA) csak abban az esetben kaphatja vissza, ha idei pénzforgalma eléri a 2 millió forintot. Ezt az összeget pedig csakis az 1999-es előfizetések ez évi beérkezése biztosíthatja. A visszaigényelhető ÁFA-összeg két számunk nyomdai költségét fedezné.
Október 26-án délután 5 órakor a Magyar írószövetség székházában (Budapest, VI. Bajza utca 18.) kerül bemutatásra Gustavo Adolfo Bécquer Rímek-Rimas című kétnyelvű kötete. A bemutatón részt vesz Fernando Perpiña-Robert úr, a Spanyol Királyság nagykövete, Pomogáts Béla, az írószövetség elnöke, Tóth Éva, a Pen Club alelnöke, Héjjas Zoltán, az Eötvös József Könyvkiadó vezetője. A kötetet Simor András, a Bécquer-versek fordítója mutatja be. A versek magyarul Cserje Zsuzsa előadásában hangzanak el.