XXI. Évfolyam 10. szám - 2011. október
TARTALOM


SIMOR ANDRÁS Versek
BISTEY ANDRÁS Az utolsó nap
VARGA RUDOLF Versek
KÁNTÁS BALÁZS *
LENGYEL GÉZA Tabló
M. SZÁNTÓ JUDIT Betti gondja
BIRTALAN FERENC Versek
BÜKI ATTILA Érdligeti akvarell
NEMES LÁSZLÓ Örök titok
SZARKA ISTVÁN Versek
IVÁN PÉTER Summer de Luxe
ÁGAI ÁGNES Versek
GYIMESI LÁSZLÓ Pályázzatok!
DRÉGELY ISTVÁN Búcsúzik az éj
LÁSZLÓFFY CSABA Közönséges történet – vagy mégsem?
ESNAGY JÓZSEF Versek
PROHÁSZKA LÁSZLÓ MÁTÉ Ha zsírós sódar volna
TÚRI BERTALAN A telek
 
ABLAK
TABÁK ANDRÁS Nordahl Grieg és híres verse
NORDAHL GRIEG Az ifjúsághoz (Til ungdommen)
 
VOX HUMANA
BARANYI FERENC Legyen az egész vers az övé
(Emlékezés Kovács Józsefre)
 
KOSZORÚ
ILJA EHRENBURG Egy az Igazak közül
(Zalka Mátéról)
 
NAPJAINK
KERECSÉNYI ZOLTÁN Egy elfelejtett antifasiszta mártír elfelejtett emlékháza
 
MÚLTUNK
SZEPES ERIKA Karc a sírkövön
(Egy megrendítő novelláskötet)
 
MÉRLEG
ROZSNYAI ERVIN Néhány elméleti megfontolás a fasizmusról
 
MŰHELY
KRAUSZ TAMÁS Forradalom volt-e a rendszerváltás?
 
KILÁTÓ
A Valódi Demokráciát Most kiáltványa
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
THEISLER GYÖRGY Goldman
 
TÁRLAT
MAGÉN ISTVÁN Szakállat enni
(Michael Borremans kiállítása)
 
FÓKUSZ
BERNÁTH LÁSZLÓ Reklám vezérelte világ
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN A SZETÁ-tól az országos nyomorig
JÁSZBERÉNYI JÓZSEF Ma van a holnap tegnapja
 
OLVASÓLÁMPA
BISTEY ANDRÁS Egy (majdnem) elfelejtett költő
(Salamon Ernő: Didergető)
ESNAGY JÓZSEF „Mártózni vízbe és szavakba”
(B. Horváth István: Versek a Balaton-partjáról)
BOGYÓ BEÁTA Egy életpálya foglalata
(Dömény János: Magyar diplomata Latin-Amerikában)
 
Goldman György (1904–1944) szobraival,
plasztikáival és grafikáival

Lapzártakor kaptuk a megrendítő hírt, hogy Bálványos Huba Munkácsydíjas grafikusművész, egyetemi tanár 74 éves korában – hosszan tartó, súlyos betegség után – meghalt. Folyóiratunkhoz különösen erős szálakkal kötődött. Legelső számunk óta munkatársunk (egy ideig képzőművészeti szerkesztőnk) volt, több számunkban is közzétette kiváló rajzait, más alkalmakkor esztétikai és művészetelméleti írásait jelentette meg oldalainkon. Lapunkat pótolhatatlan veszteség érte halálával. Novemberben emlékszámot fogunk kiadni életművéből.


E számunk kiadásához a Szabad Sajtó Alapítvány nyújtott támogatást