XXII. évfolyam, 2012/4. július-augusztus


TARTALOM
 
BERETI GÁBOR Versek
LENGYEL GÉZA Fehér tearózsák
PAYER IMRE A nyíló horizont
NEMES LÁSZLÓ Pénz! Pénz! Pénz!
KOOSÁN ILDIKÓ Kirekesztve
BODA MAGDOLNA Jég
SIGMOND ISTVÁN Molekulák 3. – A Mester foglalt
KISS MIRELLA Nekrológ
SZARKA KLÁRA Skarlát
NÉMETH FERENC Versek
MÁTÓ GYULA Versek
KÁNTOR ZSOLT A reggel
IVÁN PÉTER Farkasok a fürdőben
BIRTALAN BALÁZS Nincsen számodra hely
N. HORVÁTH PÉTER Versek
VILLÁNYI G. ANDRÁS Versek
KIS ANTÓNIA Miss Marple hallgat
SZARKA ISTVÁN Versek
NAGY ZOPÁN Fény-kertben
CSOKONAI ATTILA Spanyol legenda
M. SZÁNTÓ JUDIT Örökbefogadás
SZALONTAI IMRE Látlelet
ÁGAI ÁGNES Élni vagy nem élni?
BENE ZOLTÁN Bibliofília
SIMOR ANDRÁS Versek
TABÁK ANDRÁS (Tisza István új, zuglói szobrára)
 
GÖRBE TÜKÖR
BISTEY ANDRÁS Két groteszk
 
ABLAK
GYÁRFÁS ENDRE Dél-Afrika mai angol ajkú költői
DONALD PARENZEE Esőzés
DENNIS BRUTUS Éji dal; a város
WOPKO JENSMA Fivérem
MONGANE W. SEROTE Várnom kell
MOTSHILE NTHODI Staffrider (Vonatlépcsők utasa)
LISA COMBRINCK Holdvilág
MAFIKA PASCAL GWALA Magas gumifák alatt heverünk
JEREMY CRONIN Láttam anyád
 
GYÁSZ
ROZSNYAI ERVIN Versek
SZALONTAI IMRE Rozsnyai Ervin halálára
[ROZSNYAI ERVIN] Egy kötelezvény záradéka (fakszimile)
 
VOX HUMANA
BARANYI FERENC Kisemberek igazáért hadakozott
(Fehér Kláráról)
 
ÉVFORDULÓ
KASSÁK LAJOS Szólok halottainkról
RADNÓTI MIKLÓS Tört elégia (részlet)
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
HATTULA MOHOLY-NAGY Örökös mozgásban
(Moholy-Nagy László)
 
LATIN-AMERIKA
GUSTAVO DÍAZ SOLÍS Virrasztás kalandozó gondolatok mellett
HUMBERTO AK’ABAL A hajam
 
MÚLTUNK
HEGEDŰS SÁNDOR Egy színes személyiségű konzervatív
(Apponyi Albert, 1846–1933)
 
MÉRLEG
JEMNITZ JÁNOS Jean Jaurèsről
 
NAPJAINK
SZERDAHELYI KATALIN A magyar cukorgyártás jelene
 
FÓRUM
DR. NAGY ANDRÁS Kritikai megjegyzések egy tanulmányról
SZERDAHELYI ISTVÁN Válasz dr. Nagy Andrásnak
 
MŰHELY
BERNÁTH LÁSZLÓ Képek a gondolat ellen
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN A kétszikűek új családja: a dühvirág
 
OLVASÓLÁMPA
BISTEY ANDRÁS Három nemzedék története
(Molnár Géza: Zarándokok)
AGÁRDI PÉTER A mikrotörténelem monumentalitása
(Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok.
Fejezetek a bori munkaszolgálat történetéből)
SIMOR ANDRÁS Két könyvről
(Harsányi Iván: A félperifériáról a centrum felé.
Spanyolország és Portugália a hosszú 19. és
a még hosszabb 20. században. – Krausz Tamás:
Vitás kérdések a Szovjetunió és Kelet-Európa XX.
századi történetében)
 
Moholy-Nagy László (1895–1946) műveivel

Illés László irodalomtörténész, kritikus ez év május 4-én, 84. évében elhunyt. A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, az MTA Irodalomtudományi Intézet osztályvezetője, a Nagyvilág szerkesztőségi tagja volt. Folyóiratunknak megalakulása óta munkatársa, számos értékes tanulmányt tett közzé az Ezredvégben. Utolsó tanulmánykötete, Az írott szó küldetése tavaly jelent meg a Z-könyvek sorozatban. Emlékét megőrizzük.

E számunk kiadásához támogatást nyújtott a

Táncsics Alapítvány, az MSZP pártalapítványa,a Szabad Sajtó Alapítvány és aés a Hevesi Gyula AlapítványLegközelebbi számunk – a szeptember-októberi – szeptember második felében jelenik meg.