XXIII. évfolyam, 2013/3. május-június


TARTALOM
 
VARGA RUDOLF Varga Veron rokkája
SZARKA KLÁRA A kenyér
TARNAI LÁSZLÓ Vidám hajnalhasadás
LÁSZLÓFFY CSABA Versek
ÁGAI ÁGNES Ki nem akar magyar lenni?
SIGMOND ISTVÁN Molekulák 10. – A csillag
LÁSZLÓ-KOVÁCS GYULA Versek
KUTAS JÓZSEF A magányos ház
KONCZEK JÓZSEF Versek
BOTÁR ATTILA Azé, aki reánk vetette
BIRTALAN FERENC Kézdy Györgynek
VADÁSZ JÁNOS Versek
CZIGÁNY ILDIKÓ Az oroszlán is tűzmadár
BODA MAGDOLNA Versek
FEKETE JÁNOS Zsidóné
BARANYI FERENC Versek
KÁNTÁS BALÁZS [Versek]
TAMÁSI JÓZSEF Versek
BALLAI LÁSZLÓ Aspromonte
TABÁK ANDRÁS Versek
SIMOR ANDRÁS Skiccek
BISTEY ANDRÁS Hollókövy Vajk Csaba igaz története
 
GÖRBE TÜKÖR
LÉTAI OLGA Két egyperces
SZABÓ LÁSZLÓ TIBOR Vasúti reformok
 
VALLOMÁS
M. SZÁNTÓ JUDIT Cigányok
 
MÚLTUNK
GÁBOR ANDOR A másik Ady vagy Endre és Lajos
 
VOX HUMANA
SIMOR ANDRÁS Miért igaz?
(Tabák András egyik verséről)
SZEPES ERIKA Életmű, emberi tartás, sors
(Laudáció László-Kovács Gyula
Gábor Andor-díja alkalmából)
 
KOSZORÚ
FRANKEL LEÓ Marx Károly (részlet)
VAS ISTVÁN Marx
SIMOR ANDRÁS Marx a szakállába somolyog
GYÖRE IMRE Felmérés
TABÁK ANDRÁS Egy akasztásról
SZARKA ISTVÁN A nyitott rendszer
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
NÉMETH LAJOS Egry József
 
LATIN-AMERIKA
MARIO BENEDETTI Két mininovella
 
KILÁTÓ
SIMOR ÁGNES „A művészet világnézetet sugall”
(Interjú Madridból)
 
MÉRLEG
VASVÁRI ZOLTÁN Emberveszteség és hadifogság a
második világháborúban
CSANÁDI IMRE Versek
 
MŰHELY
SZERDAHELYI ISTVÁN A diktatúra közgazdaságtana honunkban
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Bulgáriai hírek
 
OLVASÓLÁMPA
BISTEY ANDRÁS Cikkek és versek a fehérterror ellen
(Gábor Andor: „Fürödni fognak”)
MAGÉN ISTVÁN Lélekgyógyító könyv
(Szávai Géza: Székely Jeruzsálem)
MAJTÉNYI ZOLTÁN Pascoli válogatott versei Baranyi Ferenc
fordításában

(Giovanni Pascoli: A bargai toronyóra)
 
Egry József (1883–1951) festményeivel
és grafikáival, David Álfaro Siqueiros,
Heinrich Zille Marx-portréjával
Folyóiratunk huszonharmadik évfolyamát jegyzi. Nehéz volt az elmúlt huszonkét év, de alighanem még nehezebb időszak elé nézünk. Az EZREDVÉG már tavaly arra kényszerült, hogy kéthavi folyóirattá alakuljon át, az idén is csak hat számot tudunk megjelentetni. A folyóiratunkat mind ez eddig támogató alapítványok válságos pénzügyi helyzete és az állami támogatás két évvel ezelőtti megvonása kényszerít minket erre. Előfizetőinket a csökkentett megjelenésért azzal kárpótoljuk, hogy minden egyes számunkhoz mellékelünk egy-egy példányt a Z-füzetek vagy a Z-könyvek sorozatban kiadott művekből. Szerzőink, akik hűségesek a laphoz, erre felhatalmaztak bennünket. Több mint két évtizedes fennállásunk alatt elsősorban olvasóink, előfizetőink és szerzőink támogatása tette lehetővé, hogy az EZREDVÉG, a baloldal hiteles irodalmi, művészeti és társadalomkritikai műhelye, létezzék. Ennek a hangnak nem szabad elhallgatnia!
   Köszönetet mondunk azoknak az Olvasóinknak, Barátainknak, akik tavaly jövedelemadójuk 1%-át felajánlották az EZREDVÉG ALAPÍTVÁNY-nak. A NAV által átutalt összeg 261 254 Ft volt, amelyet 2013. évi számaink előállítására fordítottunk.
   Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyi jövedelemadó 1%-a május 30-áig felajánlható. Kérjük Önöket, hogy élve ezzel a lehetőséggel, támogassák igen súlyos helyzetben levő lapunkat. Kérjük, hogy felajánlásuk megtételekor a NAV által kiküldött adócsomagban található rendelkező nyilatkozat szerint járjanak el.

Adószámunk a következő: 19656874-2-41
E számunk kiadásához támogatást nyújtott:

a Lukács György Alapítvány,
a Hevesi Gyula Alapítvány
és a Szabad Sajtó AlapítványAz Ezredvég Alapítvány és a Z-füzetek Alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentése a mellékletben található.

Legközelebbi számunk – a július-augusztusi – július közepén jelenik meg