XXIV. évfolyam, 2014/1. január-február


TARTALOM
 
KONOK PÉTER Bírósági tudósítás
BARANYI FERENC Versek
SZALONTAI IMRE Végjáték
LÁSZLÓ-KOVÁCS GYULA ágrólszakadt sámuel 3.
HORVÁTH ÖDÖN Versek
BOLDOGH DEZSŐ Versek
SIGMOND ISTVÁN Molekulák 17. – A világszám
BÍRÓ JÓZSEF Versek
DEZSŐ ANNA Kék vér
KÉPES GÁBOR Van időgép! Zenének hívják.
BIRTALAN FERENC Magyar virtus
LENGYEL JÁNOS Az utolsó szerep
TÁRNÁI LÁSZLÓ Hiányzik
KUTAS JÓZSEF Összeesküvők
VARGA RUDOLF Versek
SZARKA KLÁRA A piacig
MOLNÁR T. ESZTER Versek
OLGYAY DÁVID Költészet ez?
M. SZÁNTÓ JUDIT Mica, szilva, felszabadulás
TABÁK ANDRÁS Versek Jutkának, rákbetegen
SIMOR ANDRÁS Versek
 
ÉVFORDULÓ
VÉRTESI ARNOLD A tengeri rák
 
KILÁTÓ
KATE CHOPIN Désirée fia
 
VALLOMÁS
amigó Meddig hiszünk az igazságban?
 
MÉRLEG
BOZÓK FERENC Üvöltő szelek és enyhe fuvalmak Emily Bronté verseibens
 
LATIN-AMERIKA
LÉVAINÉ KOVÁCS MARIAN „A szegény, azaz a lehet-e szolgálni Istennek és Mammonnak?”
kérdése a XVI. századi Latin- Amerikában,
Gustavo Gutiérrez nyomán
 
MŰHELY
SZERDAHELYI ISTVÁN Az egyén és közösségei
 
FÓRUM
HORVÁTH ALADÁR Tisztellek, becsüllek benneteket
 
FÓKUSZ
KICSI SÁNDOR ANDRÁS Az utolsó öt könyv
 
KIÁLLÍTÁS
MAGÉN ISTVÁN Műfajok keveredése a vizuális művészetben
 
SZÍNHÁZ
BERNÁTH LÁSZLÓ Célkeresztben egy pap
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Tócsák és árvizek
 
OLVASÓLÁMPA
BISTEY ANDRÁS Két könyvről
(Gábor Andor: Halottak arcai;
Költői Budapest – Budapest költői)
GYIMESI LÁSZLÓ Miért vagy mi ellen szurkoljunk?
(Nemes László új könyvéről)
SZEPES ERIKA Ajánló sorok Szabó László Tibor két posztumusz kötetéhez
 
amigó (1975) képeivel

Szomorúan értesültünk róla, hogy 85 éves korában elhunyt M. Szántó Judit (1928-2013), folyóiratunk egyik legrégebbi szerzője, akinek mélyen emberi, őszinte, gyakran önéletrajzi indíttatású írásait olvasóink mindig örömmel fogadták. Utolsó elbeszéléseinek egyikével idézzük fel életének egyik fontos pillanatát.


E számunk összeállítása után kaptuk a hírt, hogy váratlanul elhunyt Esnagy József (1943-2013) költő, a Gábor Andor Irodalmi Jutalomdíj 2011. évi nyertese, aki rendszeresen publikálta verseit a folyóiratban. Ezeket összegyűjtött formában Proletárzsoltár majd A gyűlölet kora címmel jelentette meg a Z-füzetek sorozatban.
Emlékét megőrizzük.


Köszönetét mondunk a Nemzeti Kulturális Alapnak évi hat lapszámunk megjelentetéséhez nyújtott jelentős támogatásért.E számunk kiadásához támogatást nyújtottak
a Hevesi Gyula Alapítvány, a Lukács György AlapítványHelyesbítés

2013. november-decemberi számunkban Tamási József versei tévesen Tasnádi néven jelentek meg. A szerző és olvasóink elnézését kérjük.

Következő számunk – a március-áprilisi – március közepén jelenik meg
A Z-fűzetek újabb számai

147. NEMES LÁSZLÓ Abszurd világ (Novellák)
148. ROQUE D ALTON A holtak átlátnák rajtunk (Versek)
149. HEGEDŰS SÁNDOR Történelmi miniatúrák V. (5 esszé)
150. GÁBOR ANDOR Halottak arcai (Cikkek)
151. TABÁK ANDRÁS Hitler '33 (Antifasiszta irodalmi antológia)
152. KIS ANTÓNIA Kórház az egész világ (Novellák)
153. SIMOR ANDRÁS Tüntessetek, virágok! (Versek)
154. KÁNTÁS BALÁZS (Contra)theoria (Irodalomelméleti tanulmányok és kritikák)

Minden egyes kötet 250 Ft-os áron megvásárolható vagy postai utánvéttel
megrendelhető
az EZREDVÉG című folyóirat kiadóhivatalában
(1082 Budapest, Baross utca 61. IV. emelet 410.),
szerdán, csütörtökön 10-14, pénteken 10-12 óra között.
A Z-füzetek internetes elérhetősége: www.zfuzetek.huTisztelt Olvasóink, Előfizetőink!

Folyóiratunk huszonnegyedik évfolyamába lép. Az EZREDVÉG változatlanul jelen van Budapesten, hazánk vidéki városaiban és falvaiban egyaránt.

Szeretnénk még hosszú ideig, egyre gazdagabb tartalommal, megjelentetni lapunkat – amely a baloldali magyar irodalom egyetlen jelentős fóruma maradt napjainkra –, és ehhez kérjük, mint tettük huszonhárom éven át nem egyszer, olvasóink és előfizetőink segítségét.

2014 választási esztendő lesz. Tapasztalatból tudjuk, hogy a választási években a kultúrára fordított anyagi támogatás, sajnos, a szokásosnál is csekélyebb. Épp ezért hangsúlyozottan kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint mielőbb fizessenek elő az EZREDVÉG 2014. évi számaira (Egész évre 2880 Ft, fél évre 1440 Ft.), és toborozzanak új előfizetőket részünkre.

Ahogy eddig is, szerzőink Z-füzeteiből, illetve Z-könyveiből biztosítunk egy-egy példányt előfizetőink számára. Szerkesztőségünk tagjai és segítői továbbra is társadalmi munkában végzik feladatukat.

Köszönjük olvasóink és barátaink megértő támogatását!