XXV. évfolyam, 2015/1. január-február


TABÁK ANDRÁS – EMLÉKSZÁM


TARTALOM
 
TABÁK ANDRÁS Grosz József ügynök élete és halála,
avagy minden másképpen van
TABÁK ANDRÁS Versek
TABÁK ANDRÁS Ő az, akit szeretsz
TABÁK ANDRÁS Versek
TABÁK ANDRÁS Farkaskaland
TABÁK ANDRÁS Versek
TABÁK ANDRÁS Bernardo és Marcello
TABÁK ANDRÁS Versek
TABÁK ANDRÁS Szereti ön Fuchsot?
TABÁK ANDRÁS Versek
TABÁK ANDRÁS A helvéciai próba
TABÁK ANDRÁS Versek
TABÁK ANDRÁS Mors per asphyxiam
TABÁK ANDRÁS – KASSAI FRANCISKA Békétlen bordal (kotta)
TABÁK ANDRÁS – KASSAI FRANCISKA Megrögzött álmodó (kotta)
TABÁK ANDRÁS – KASSAI FRANCISKA Hídnak kell most lenni (kotta)
 
KOSZORÚ
BARANYI FERENC A halál igazi oka
GYÖRE IMRE Miért ír Tabák?
SZARKA ISTVÁN Versek
SIMOR ANDRÁS Gyászbeszéd
TABÁK KATA Apának
TABÁK MIKLÓS PÉTER A száraz élet
MOHAI V. LAJOS „Szeretem a sört, a sörnél csak Prágát
egy kicsivel jobban!”
SIMOR ANDRÁS Versek
HAJDU GYŐZŐ Tabák András
 
VALLOMÁS
BERNÁTH LÁSZLÓ Új kolléga a lapnál
VARGA RUDOLF A megrögzött álmodó – avagy az én
Tabák Andrásom
 
OLVASSUK EGYÜTT
SZEPES ERIKA A magányos farkas – Tabák András
válogatott verseinek olvasásakor
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
STRIKER JUDIT Paul Klee – művész és kora
 
MÉRLEG
IMRE KATALIN Tabák András: Kakas Aszklépiosznak
HAVAS ERVIN „Fegyvert s bátor szívet”
 
MŰHELY
SZERDAHELYI ISTVÁN A lilulik felszabadítása
BISTEY ANDRÁS Egy megújult Tabák-regény
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Szerb Antal halála
 
OLVASÓLÁMPA
GYIMESI LÁSZLÓ A költő prózája, a próza költészete
BISTEY ANDRÁS Költemények a végső pillanatig
SIMOR ANDRÁS (Jutkának, rákbetegen)
 
Paul Klee (1879-1940) grafikáival és festményeivel,
Tandori Dezső Klee-nek ajánlott grafikájával


BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK
E számunk kiadásához támogatást nyújtottak

a Hevesi Gyula Alapítvány, a Lukács György Alapítvány,
a Gábor Andor Írói Jutalomdíj
Tisztelt Olvasóink, Előfizetőink!

Folyóiratunk huszonötödik évfolyamába lépett. Az EZREDVÉG változatlanul jelen van Budapesten, hazánk vidéki városaiban és falvaiban egyaránt.

Szeretnénk még hosszú ideig, egyre gazdagabb tartalommal, megjelentetni lapunkat – amely a baloldali magyar irodalom jelentős fóruma –, és ehhez kérjük, mint tettük huszonnégy éven át nemegyszer, olvasóink és előfizetőink segítségét.

Kérjük Önöket, hogy fizessenek elő az EZREDVÉG 2015. évi számaira (Egész évre 2880 Ft, fél évre 1440 Ft.), és toborozzanak új előfizetőket részünkre.

Ahogy eddig is, szerzőink Z-füzeteiből, illetve Z-könyveiből biztosítunk egy-egy példányt előfizetőink számára. Szerkesztőségünk tagjai és segítői továbbra is társadalmi munkában végzik feladatukat.

Köszönjük olvasóink és barátaink megértő támogatását!

Köszönetet mondunk azoknak az Olvasóinknak, Barátainknak, akik tavaly jövedelemadójuk 1%-át felajánlották az EZREDVÉG ALAPÍTVÁNY-nak. A NAV által átutalt összeg 124 564 Ft volt, mely összeget 2015. évi számaink nyomdaköltségeinek fedezésére fordítjuk.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyi jövedelemadó 1%-a az idén is felajánlható.

Kérjük Önöket, hogy élve ezzel a lehetőséggel, támogassák igen súlyos helyzetben levő lapunkat.

Kérjük, hogy felajánlásuk megtételekor a NAV által kiküldött adócsomagban található rendelkező nyilatkozat szerint járjanak el.

Adószámunk a következő: 19656874-2-41


Következő – március-áprilisi – számunk
március közepén jelenik meg.