XXVI. évfolyam, 2016/5. szeptember-október


TARTALOM
 
SIMOR ANDRÁS Versek
FARKAS CSABA Két őszi kispróza
GÁLLA EDIT Konyhában
MIKA GABRIELLA A gyilkos
MAGÉN ISTVÁN Angyali üdvözlet
ÁDÁM TAMÁS Versek
SZILÁGYI ERZSÉBET Egy boldog asszony
KÉPES GÁBOR Versek
DEZSŐ ANNA Márton juhász
FÖVÉNYI SÁNDOR Versek
TÚRI BERTALAN Az özvegy
BOTÁR ATTILA Pillanatkép egy bajor városból
B. LÉRÁNT ÁRPÁD A kaméleon
BIRTALAN FERENC Tudod
 
GÖRBE TÜKÖR
GARDOS KÁROLY Három groteszk
PALÁDI ZSOLT Kisabszurdok
 
MEGMENTETT OLDALAK
DOBOS ÉVA Versek – Poemas
 
KOSZORÚ
LADÁNYI MIHÁLY A költő songja
LADÁNYI MIHÁLY Mostanában sokat szomorkodom…
LADÁNYI MIHÁLY Sanszon
LADÁNYI MIHÁLY Nyár
LADÁNYI MIHÁLY Antológia
LADÁNYI MIHÁLY Szavak
LADÁNYI MIHÁLY Spirituálé
SIMOR ANDRÁS Egy előszóvá lett utószó
LADÁNYI MIHÁLY Részletek egy kézzel írott verseskönyvből
LADÁNYI MIHÁLY Asztalaim és asztaltalanságom
LADÁNYI MIHÁLY Két levél Tabáknak
DEBRECZENY GYÖRGY a grafikonokon túl
SIMOR ANDRÁS Versek
SZARKA ISTVÁN Ladányi-emlékparkban
KÖVES ISTVÁN Tömjénillatú szélben
ROZSNYAI ERVIN Ladányi kemencéje
BARANYI FERENC Előre
SAJÓ LÁSZLÓ Versek
SIMOR ANDRÁS Egy Ladányi-versről
GYIMESI LÁSZLÓ Ha a röpítő szél megáll
SZERDAHELYI ISTVÁN Ladányi, a szegények költője
SZEPES ERIKA Ladányi Mihály: „Élhettem volna
gyönyörűen” És miért nem?
HUSZÁR SÁNDOR Ladányi Csemőben
 
VOX HUMANA
BARANYI FERENC Télikék
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
MAGÉN ISTVÁN A galériák csöndje
 
GYEREKSAROK
T. ÁGOSTON LÁSZLÓ Pityus, az öreg haver
 
VALLOMÁS
GYÁRFÁS ENDRE Kezdetek és végződések
 
MÚLTUNK
HEGEDŰS SÁNDOR Szakasits Árpád
 
MEGEMLÉKEZÉS
Dekker Erzsébet búcsúztatása
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Kis János esete Marxszal
 
OLVASÓLÁMPA
BISTEY ANDRÁS Két verseskötetről
(Szigeti Lajos: Erővonalak;
Simor András: Keresem magam)
LACZKÓ ANDRÁS Szózene
(Kassai Franciska kötetéről)
KISS GÉZA Szembenézés
(Kis Antónia: Hendikep)
 
Az Igazgyöngy Művészeti Iskola tanulóinak alkotásaival,
Bálványos Huba grafikáival

E számunk kiadásához támogatást nyújtott
a Hevesi Gyula Alapítvány, a Lukács György Alapítvány,
a Gábor Andor Írói Jutalomdíj


Tisztelt Olvasóink, Előfizetőink!

Folyóiratunk huszonhatodik éve jelenik meg. Az EZREDVÉG változatlanul jelen van Budapesten, hazánk vidéki városaiban és falvaiban egyaránt.

Szeretnénk még hosszú ideig, egyre gazdagabb tartalommal, megjelentetni lapunkat – amely a baloldali magyar irodalom jelentős fóruma –, és ehhez kérjük, mint tettük huszonöt éven át nemegyszer, olvasóink és előfizetőink segítségét.

Ahogy eddig is, szerzőink Z-füzeteiből, illetve Z-könyveiből biztosítunk egy-egy példányt előfizetőink számára. Szerkesztőségünk tagjai és segítői továbbra is társadalmi munkában végzik feladatukat.

Köszönjük olvasóink és barátaink megértő támogatását!

Köszönetet mondunk azoknak az Olvasóinknak, Barátainknak, akik tavaly jövedelemadójuk 1%-át felajánlották az EZREDVÉG ALAPÍTVÁNY-nak. A NAV által átutalt összeg 119 560 Ft volt, mely összeget a 2016. évi első számunk nyomdaköltségének kiegészítésére fordítottunk.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyi jövedelemadó 1%-a az idén is felajánlható. Kérjük Önöket, hogy élve ezzel a lehetőséggel, támogassák igen súlyos helyzetben levő lapunkat.

Kérjük, hogy felajánlásuk megtételekor a NAV által kiküldött adócsomagban található rendelkező nyilatkozat szerint járjanak el.

Adószámunk a következő: 19656874-2-41


Következő számunk novemberben jelenik meg