XXVII. évfolyam, 2017/1. január–február

[borító hátlap] [borító front]


TARTALOM
 
VÉGHELYI BALÁZS Földvár felé
SZIRMAI PÉTER El Desierto
FÖVÉNYI SÁNDOR Versek
BISTEY ANDRÁS A szomszéd
VERMUTH ATTILA Versek
FARKAS ANDRÁS Mit hiszek?
J. IZSÓ NÓRA Csigalépcső
VERES TAMÁS A lépcső
MARAFKÓ LÁSZLÓ Hungaroringlispíl
B. LÉRÁNT ÁRPÁD Váratlan találkozás
KÁNTOR ZSOLT Kánon és nyelv
FRIDECZKY KATALIN Happy Birthday to you!
IVÁN PÉTER ISTVÁN Egy esténk otthon
ARNÓTI ANDRÁS C és D
ÁGAI ÁGNES Alkonydal
GYÁRFÁS ENDRE Forgandó szerencse
OLGYAY DÁVID Versek
BENEDEK SZABOLCS Elmélet a posztindusztriális kapitalizmusról
LENGYEL GÉZA A futó és a varjú
PETROZSÉNYI NAGY PÁL Kolbász
LUZSICZA ISTVÁN Négy évtizednyi elégia
DINÓK ZOLTÁN Walter Lincolnt olvas
SIMOR ANDRÁS Versek
 
MEGMENTETT OLDALAK
DOBOS ÉVA Mese
 
HIÁNYZÓ KÖLTŐK
PASS LAJOS Akkor sem az volt a jó
SOÓS ZOLTÁN Humanizmus
 
ABLAK
ALESSANDRO ROSSELLI Szerelem, könnyű erkölcsök és gyilkosságok
a Cinecittá Magyarországában
JURA SOYFER A tolvajok sztrájkja
 
GÖRBE TÜKÖR
JAHODA SÁNDOR Gauguin palackpostája
 
ÉVFORDULÓ
SOMLYÓ ZOLTÁN Versek
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
ARNÓTI ANDRÁS,
V. BÁLINT ÉVA,
P.SZABÓ ERNŐ
Hatkezes – Arnóti András festészetének
három megközelítése
 
MÉRLEG
SZERDAHELYI ISTVÁN József Attila és a „marxizálás” bartóki disszonanciája
 
MŰHELY
KICSI SÁNDOR ANDRÁS Az öngyilkos güzü
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Az emberiség, mint a legmodernebb
haditechnika kísérleti terepe
 
OLVASÓLÁMPA
BISTEY ANDRÁS Nyomasztó, sötét világ
(T. Ágoston László: Pacsirta a diófán)
SIMOR ANDRÁS Szabálytalan recenziók
(Ferdinandy György: Látószeműeknek;
Csapody Tamás: Bortól Szombathelyig;
Túri Bertalan: Megőrizni az embert)
 
Arnóti András (1949-) festőművész alkotásaival,
Varga Tamás (1953-) szobrászművész
Somlyó Zoltánról készített mellszobrával

Életének 73.évében súlyos betegségben elhunyt Anderle Ádám (1943-2016) történész, egyetemi tanár, a MTA doktora, nyugdíjazásáig a Szegedi Egyetem Hispanisztika Tanszékének vezetője. Fő kutatási területe Spanyolország, valamint a Közép- és Dél-Amerikai országok történelme, s azok magyarországi kapcsolódási pontjai voltak. Ez év októberében konferenciát szervezett a Spanyol Polgárháború emlékezete címmel, melyre meghívta a folyóirat szerkesztőségét a 2016. évi 3. és 4. tematikus szám bemutatása céljából.
November 24-én 86 éves korában elhunyt Bernáth László újságíró, filmkritikus, a lap megszűnéséig az Esti Hírlap főszerkesztője, később a Népszava munkatársa. 1995-2015 között rendszeresen publikált folyóiratunkban, a napilapban számos esetben egyedüliként írt ismertetést, méltatást az Ezredvég szerzőinek megjelent irodalmi műveiről. Emlékét megőrizzük.
E számunk kiadásához támogatást nyújtott
a Hevesi Gyula Alapítvány, a Lukács György Alapítvány,
a Gábor Andor Írói Jutalomdíj
Tisztelt Olvasóink, Előfizetőink!

Folyóiratunk huszonhetedik évfolyamába lépett. Az EZREDVÉG változatlanul jelen van Buda­pesten, hazánk vidéki városaiban és falvaiban egyaránt.

Szeretnénk még hosszú ideig, egyre gazdagabb tartalommal, megjelentetni lapunkat – amely a baloldali magyar irodalom jelentős fóruma –, és ehhez kérjük, mint tettük huszonöt éven át nemegyszer, olvasóink és előfizetőink segítségét.

Kérjük Önöket, hogy fizessenek elő az EZREDVÉG 2017. évi számaira (egész évre 2.880 Ft, fél évre 1.440 Ft), és toborozzanak új előfizetőket részünkre.

Ahogy eddig is, szerzőink Z-füzeteiből, illetve Z-könyveiből biztosítunk egy-egy példányt elő­fize­tőink számára. Szerkesztőségünk tagjai és segítői továbbra is társadalmi munkában végzik feladatukat.

Köszönjük olvasóink és barátaink megértő támogatását!

Köszönetet mondunk azoknak az Olvasóinknak, Barátainknak, akik tavaly jövedelemadójuk 1%-át felajánlották az EZREDVÉG ALAPÍTVÁNY-nak. A NAV által átutalt összeg 73.142 Ft volt, mely hozzájárult 2016. évi számaink nyomdaköltségeinek fedezéséhez. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyi jövedelemadó 1%-a idén is felajánlható. Kérjük Önöket, hogy élve ezzel a lehetőséggel, támogassák igen súlyos helyzetben levő lapunkat.

Kérjük, hogy felajánlásuk megtételekor a NAV által kiküldött adócsomagban található ren­del­kező nyilatkozat szerint járjanak el.

Adószámunk a következő: 19656874-2-41


Következő számunk márciusban jelenik meg.