[logó]
XXVII. évfolyam, 2017/2. március-április

[borító hátlap] [borító front]t a r t a l o m
 
kortárs
Ballai László Rövidzárlat
Debreczeny György Versek
Bene Zoltán Fojtogatós
Fövényi Sándor Versek
Pruzsinszky Sándor Fekete király
Ádám Tamás Versek
Túri Bertalan Sándor és Ilona
Csontos Márta Versek
Farkas Csaba Három kispróza
Metz Olga Sára Versek
Dezső Anna Két kispróza
Szilas Antal Magyarország
T. Ágoston László Kerek születésnap
Kántor Zsolt Versek
Oláh András Mégsem
Simor András Versek
 
vox humana
Baranyi Ferenc Álarc nélkül
 
görbe tükör
Karinthy Frigyes Vízcsepp és Gyufaszál
 
megmentett oldalak
Tabák András Versek
Dobos Éva Versek
 
koszorú
Marcos Ana Szívem börtönudvar
Simor András 2016. november 25.
Fidel Castro A Sierra Maestrában
 
évforduló
Arany János A walesi bárdok
Simor András Új Arany-ének, utójegyzettel
Gyárfás Endre Epi-epilógus
 
képzőművészet
Feledy Balázs Az urbs, mint a digitális képteremtés terepe
(Magén István új munkáiról)
 
mérleg
Szerdahelyi István József Attila-problémák VI. rész
 
műhely
Borsos Árpád Mozisirató, avagy a korrekt ágazati
irányítás elsiratása
 
múltunk
Hegedűs Sándor Korvin Ottó (1894-1919)
Korvin Ottó Börtönnapló
 
fókusz
Kicsi Sándor András Véhely és velyhe, vehem és vemhe
 
morfondírozás
Szerdahelyi István A feljelentők kéretnek pontosnak lenni
Handi Péter Holdudvar
 
olvasólámpa
Oláh András „Béke és csönd a hó alatt”
(Kaiser László: Elfáradt összes angyalunk)
Simor András Két könyvről
(Katona Eszter: „Rejtőző medrű bánat…”
                 Federico García Lorca világa
Gálla Edit: Egy másik életben)
 
Magén István (1950-) festő és grafikus
digitális grafikáival, tollrajzaival

E számunk kiadásához támogatást nyújtott a Hevesi Gyula Alapítvány,
a Lukács György Alapítvány, a Gábor Andor Írói JutalomdíjTisztelt Olvasóink, Előfizetőink!

Folyóiratunk huszonhetedik évfolyamába lépett. Az EZREDVÉG változatlanul jelen van Budapesten, hazánk vidéki városaiban és falvaiban egyaránt.

Szeretnénk még hosszú ideig, egyre gazdagabb tartalommal, megjelentetni lapunkat – amely a baloldali magyar irodalom jelentős fóruma –, és ehhez kérjük, mint tettük huszonöt éven át nemegyszer, olvasóink és előfizetőink segítségét.

Kérjük Önöket, hogy fizessenek elő az EZREDVÉG 2017. évi számaira (egész évre 2.880 Ft, fél évre 1.440 Ft), és toborozzanak új előfizetőket részünkre.

Ahogy eddig is, szerzőink Z-füzeteiből, illetve Z-könyveiből biztosítunk egy-egy példányt előfizetőink számára. Szerkesztőségünk tagjai és segítői továbbra is társadalmi munkában végzik feladatukat.

Köszönjük olvasóink és barátaink megértő támogatását!

Köszönetet mondunk azoknak az Olvasóinknak, Barátainknak, akik tavaly jövedelemadójuk 1%-át felajánlották az EZREDVÉG ALAPÍTVÁNY-nak. A NAV által átutalt összeg 73.142 Ft volt, mely hozzájárult 2016. évi számaink nyomdaköltségeinek fedezéséhez. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyi jövedelemadó 1%-a idén is felajánlható. Kérjük Önöket, hogy élve ezzel a lehetőséggel, támogassák igen súlyos helyzetben levő lapunkat.

Kérjük, hogy felajánlásuk megtételekor a NAV által kiküldött adócsomagban található rendelkező nyilatkozat szerint járjanak el.

Adószámunk a következő: 19656874-2-41


Következő számunk májusban jelenik meg.