hatter kepA Z-füzetek az Ezredvég folyóirathoz kötődő szépirodalmi kiadványsorozat.
Az alapításban részt vett Tandori Dezső és Baranyi Ferenc is.
A sorozatban számos közismert alkotó (pl. Tandori Dezső, Kristó Nagy István,
Baranyi Ferenc, Csanády János stb.) versei, kisregényei, esszéi és novellái mellett
kortárs fiatal írók (pl. Dezső Anna, Bene Zoltán, Bozók Ferenc) munkái is helyet kapnak.


TARTALOM JEGYZÉK

(a felsorolt művek letölthetők, folyamatos bővítés alatt...)Sorozatszerkesztő: SIMOR ANDRÁS

A Z-füzetek Alapítvány gondozásában 1990 óta jelennek
meg szerzői kiadásban a Z-füzetek sorozat verseskönyvei,
kisregényei, elbeszéléskötetei, tanulmányai.
A könyveket a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság terjeszti.
Beszerezhetők még az Ezredvég folyóirat kiadóhivatalában:
1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. IV em.
hétfő 9 és 12 óra között.