II. évfolyam, 1992/7. július


TARTALOM
 
BARÁTH LAJOS Filagória a hollandoknak
ÁGAI ÁGNES Versek
SIMOR ANDRÁS Három tárca
CSEPELI SZABÓ BÉLA Versek
DÉR ENDRE Betyársirató
CSANÁDY JÁNOS Cserepeim a múltnak kútjából
TOKAI ANDRÁS Versek
KELECSÉNYI LÁSZLÓ Kegyelem
DOBOS ÉVA Üzenet
BIRTALAN FERENC Erről a napról
HALÁK LÁSZLÓ A nagykorúság napja
 
MEGMENTETT OLDALAK
Rónai Mihály András verseiből és fordításaiból
 
KOSZORÚ
ILLYÉS GYULA Micsoda alkony!
FÜST MILÁN Önarckép
 
VOX HUMANA
BARANYI FERENC Kiegyezés?
 
MAGYAR SORSOK
SZIGETI JÓZSEF Előhang intellektuális önéletrajzomhoz
 
MŰHELY
ROZSNYAI ERVIN Heleno Saña két könyvéről
HELENO SAÑA Németország és Európa
 
FÓRUM
VIDA JÁNOS Vállalkozás a közjóért
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Szélhámosok eszmélkedése
PETŐ GÁBOR PÁL Privatizálás és Nagy Sándor
 
OLVASÓLÁMPA
MILLOK ÉVA Két könyvről
(emmi) Könyvajánlat
 
Ion Irimescu (1903) és George Grosz (1893-1959) rajzaival

ION IRIMESCURÓL

1988-ban a bukovinai Fălticeni-ben ismerkedtem meg vele, abban az egykori bojárpalotában, ahol 1983 óta életműve legjavát őrzik. Akkor már nyolcvanöt éves volt (1903 februárjában született a moldvai Preoteşti-ben), de húsz esztendőt szemrebbenés nélkül letagadhatott volna. Nem is annyira fizikumából, mint inkább lényéből és szelleméből áradt az a robusztusság, amely egész művészetét áthatja, s e bámulatos 441 plasztikai alkotást bemutató retrospektív tárlat valamennyi darabjára meghatározó jelentőségű. Irimescu – Constantin Brăncuşi mellett – a legnagyobb román szobrász; sajátos, öntörvényű realizmusa, a tiszta formák kibontására igyekvése – mely részint a moldvai-bukovinai paraszti művészetből, részint az óriás honfitárs, Brăncuşi formateremtő hagyományából táplálkozik – eltéveszthetetlenül egyéni plasztikai nyelven szólal meg. Ami grafikai lapjait illeti, korántsem afféle melléktermékek, s nem is egy szobrász ujjgyakorlatai – szerves részét alkotják életművének. Rajzaira is ugyanaz jellemző, mint ami szobraira. Az erőteljesség, a fölényes technikai tudás és elmélyült előadás, a mind nagyobb egyszerűségre törekvés; sőt, a törekvés az „abszolút kiegyenlítettségre”, mely Brăncuşi szerint a szépség lényege..

TABÁK ANDRÁS
A szerkesztőség köszönetét mond olvasóinak a lap számára küldött adományokért, amelyek lehetővé tették a postai áremelések miatti többletköltségeink mérséklését. Egyúttal kérjük, hogy gyűjtsenek újabb előfizetéseket a folyóirat részére.