VI. évfolyam, 1996/5. május


TARTALOM
 
TABÁK ANDRÁS (A kérdés)
TANDORI DEZSŐ Az „Elég”-versekből
GALABÁRDI ZOLTÁN Ünnepélyes pillanat
FUMACS VIOLA Versek
THIERY ÁRPÁD Mandu
GYÖRE IMRE Versek
BARANYI FERENC Versek
D. NAGY LAJOS Kanossza
FUCHS KATALIN A vers
TABÁK MIKLÓS PÉTER Versek
CSÁK GYULA Kibédi vízjele
IHÁSZ-KOVÁCS ÉVA Déméter fohászai
SZEGŐ LÁSZLÓ Sebhelyek
BOTÁR ATTILA Holtpont és mozdulat
OLÁH ANDRÁS Bartók Amerikában
ZÁGONI FERENC Kiáltás
HANZÓ ILDIKÓ Mint hullásra érett hó
KÁNTOR ZSOLT Árnyékok
BÉKÉSI GYULA Egy „tévelygő lélek” vigasztalására
ROZSNYAI ERVIN Versek
ÁGAI ÁGNES Városkép (Egy fiatalember emlékeiből)
CSALA KÁROLY Versek
 
KOSZORÚ
SIMOR ANDRÁS Vers Labancz Gyula költő szavaival
SZEPES ERIKA Ki kit utál – halálos kiszorítósdi
(Labancz Gyula utolsó versei)
LABANCZ GYULA Versek
 
ABLAK
ADINA JACKER A Duna hídjai
 
MEGMENTETT OLDALAK
– t – A metrum tajtékos taraján
(Új dokumentumok a Radnóti-nemzedékről)
Radnóti Miklós publikálatlan levelei
Trencsényi-Waldapfel Imréhez, 1942-43-ból
RADNÓTI MIKLÓS Két Anakreón-fordítás
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE Versek
 
MÉRLEG
CSANÁDI IMRE Kitérő
ALFÖLDY JENŐ Csanádi Imre „Kitérő” című verséről
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
ILJA EHRENBURG Pablo Picasso
 
DIALECTICA HUMANA
MAKÓ ISTVÁN Az osztályokról
(amelyek állítólag nincsenek, sőt soha nem is voltak)
 
MŰHELY
SIMON ÁGOSTON A honfoglalás kérdőjelei
 
MÚLTUNK
MIKES TAMÁS Millennium, millennium
(avagy Séta egy nosztalgia körül)
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Dekonstruktív adalékok a népirtás fenomenológiájához
 
OLVASÓLÁMPA
KRISTÓ NAGY ISTVÁN Hét könyvről
– alföldy – Érdemes a karzatnak írni
(Baranyi Ferenc: Operaszövegek)
ESZES MÁTÉ Egy mannheimi polgár náci karrierje
(Albert Speer: Hitler bizalmasa voltam)
(emmi) Könyvajánlat
 
Pablo Picasso (1881-1973) rajzaival

Az Ezredvég szerkesztősége szeretettel üdvözli a 45 éves Zrínyi Kiadót.

Állandó szerzőink és munkatársaink közül számosán szoros szálakkal kötődtek és kötődnek ma is ehhez a kiadóhoz. A Zrínyi a hetvenes évek végétől valóságos alkotóműhelye lett egy irodalmi nemzedéknek, s egyúttal a magyar progresszió szellemiségének és törekvéseinek, Baranyi Ferenctől Tandori Dezsőig, Győré Imrétől Thiery Árpádig, Csák Gyulától Soós Zoltánig, Garai Gábortól és Galabárdi Zoltántól Simor Andrásig, Ladányi Mihálytól Tabák Andrásig verskötetek, novelláskönyvek és regények, válogatások és antológiák egész sorával jelentek meg a kiadó gondozásában azok, akik folyóiratunk eszmei és művészi arcu­latát mindmáig megszabják, Azt pedig még a beavatottak közül is csak kevesen tudják, hogy 1988 és 1990 között – 5 szám eladásával – a Zrínyi indította el útjára az Ezredvég-almanachot, amelyet lapunk előzményének és elődjének tekintünk.

Hadd köszöntsük hát szép ünnepén Picasso virágcsokrával a kiadót!
Folyóiratunk támogatója a József Attila Alapítvány, a Lukács György Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Alap és a Szabad Sajtó Alapítvány.