VIII. évfolyam, 1998/9. szeptember


TARTALOM
 
ADORJÁNI ZSOLT Találkozás
SZEPES ERIKA Beköszöntő (Ifjúsági számunk elé)
ANDICS ATTILA Versek
KÁLMÁN ILDIKÓ Versek
NAGYSZÉKELY ISTVÁN Na, gyere ide, édes fiam…
KOHÁN ZSUZSA Versek
MARTON PÉTER A humanista
POLGÁR TERÉZ Versek
RÁCZ ERIKA Versek
MARCZINKA CSABA Álomutcán
GÁNGOLY ATTILA Macskasír
KARAFIÁTH ORSOLYA Nagyapa én és a keleti blokk
DERCSÉNYI DÁVID Versek
MAHLER GÁBOR Versek
MAHLER GÁBOR Barátom
RÁCZ GÁBOR Versek
SAS ISTVÁN Versek
 
ABLAK
VERGILIUS Orpheus és Eurydice története
 
VOX HUMANA
BARANYI FERENC Életművem része
 
FILMMŰVÉSZET
BERNÁTH LÁSZLÓ Per a lelke mindennek
(Sikerfilmek és a társadalom)
 
1848-1849
SIMOR ANDRÁS Petőfi mozija
 
FÓKUSZ
MARKUS WOLF A legfontosabb „atomkém”
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Fiatal költők
 
OLVASÓLÁMPA
ALFÖLDY JENŐ A kabarédal ötvözése a messianizmussal
(Ernőd Tamás: írás a palackban)
KICSI SÁNDOR ANDRÁS Könyv egyik becses nyelvemlékünkről
(Mátai Mária: Első magyar nyelvű verses imádságunk. A Laskai Sorok (1433))
KRISTÓ NAGY ISTVÁN Jó pap…?
(Tíz könyvről)
 
Arany Áron rajzaival

A Martin Luther King Egyesületről

1990-ben mind több afrikai, ázsiai, arab, latin-amerikai és magyar egyetemista – több­ségük budapesti diák – érezte úgy, hogy valamit tenni kellene a fokozódó idegen­gyűlölet ellen.

Egy éven belül megalapítottuk Martin Luther King Egyesület névvel emberi jogi szervezetünket, amely minden politikai szervezettől, ideológiától és irány­zattól függetlenül védi az alapvető emberi jogokat. A szervezet legfőbb feladatának az előítéleteken, félreértéseken, tájékozatlanságon és általánosí­tásokon alapuló ellentétek és konfliktusok kezelését tartja magyarok és színes bőrűek között – bármely ország állampolgáráról, akár magyar útlevéllel rendel­kező távoli származású személyről legyen is szó. Tanulmányi, családi, üzleti és politikai okokból együtt élünk itt, és minél jobban tiszteljük egymás kultúráját, annál inkább csökken az e csoportok közötti konfliktusok száma, amelyek gyakran az eltérő szokások és hagyományok ismeretének hiánya miatt jönnek létre.

Egyesületünk létrehozásának legfőbb oka az a felismerés volt, hogy a diszkriminatív, rasszista megnyilvánulások visszaszorítását magyarok és kül­földiek csakis közös fellépéssel tudják elérni. Szervezetünk nemcsak a fizikai vagy erkölcsi bántalmazást szenvedettek érdekében lép fel, hanem segíteni sze­ret­ne a problémák megelőzésében is.

Tevékenységünket mindenkor a magyar törvények és az érvényes nem­zet­közi egyezmények alapján végezzük.

Tevékenységünk legfontosabb része egy folyamatos ügyelet működtetése ön­kéntesek közreműködésével, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a bajba­jutottak, megtámadottak gyorsan segítséget kaphassanak. Telefonszámunk: 303-81-45, segélyhívó telefonszámunk: 06-60/311-110.

Egyesületünk második tevékenységi köre a külföldiek beutazásával, itt-tartózkodásával és elutazásával kapcsolatos, valamint azokkal a külföldiekkel kap­cso­latos, akik menekültként vagy disszidensként érkeznek az országba. Mindent meg­teszünk a diszkriminatív és etikailag megkérdőjelezhető intézkedések ellen, mielőtt azok súlyos következményekkel járnának.

Harmadik tevékenységi körünk: általános- és középiskolákban „tolerancia”-oktatást folytatunk az ország egész területén.

A fentieken kívül sok más tevékenységet is végzünk, például egy Tarka Klubot működtetünk, mely nagy segítséget nyújt a Magyarországon vegyes házasságban élő szülők és gyermekeik társadalmi beilleszkedésében, valamint különböző multikulturális rendezvények megszervezését is vállaljuk.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, és idejüktől, anyagi lehetőségeiktől függően munkánkban támogatnának.

Levélcímünk: 1084 Budapest, Bérkocsis u. 12-14. II/7.

Telefon/Fax: 36-1-303-81-45. E-mail: mlko@mail.matav.hu
Színes képmellékletünk a Martin Luther King Egyesület ajándéka
előfizetőink számáraKöszönetét mondunk mindazoknak a kedves Olvasóinknak, akik – felhívásunkra – már most előfizették az EZREDVÉG 1999. évi évfolyamát, hozzá­járulva ezzel ahhoz, hogy folyóiratunk idei pénzforgalma elérje a 2 millió forintot, mely az ÁFA visszaigényelhetőségének alapfeltétele. Hálás köszönetünket fejezzük ki egyúttal azoknak a Barátainknak is, akik nehéz helyze­tünkben pénzadományokkal siettek segítségünkre – ismételten meg­erő­sítve bennünket abban a meggyőződésünkben, hogy az EZREDVÉG léte nem­csak irodalmi-művészeti érdek, hanem a lassacskán ocsúdni kezdő, formálódó és öntudatosodó magyarországi baloldal jelenének és jövőjének ügye is.

A szerkesztőség
E számunk megjelenését
a Hevesi Gyula Alapítvány támogatta