V. évfolyam, 1995/12. december


TARTALOM
 
GYÖRE IMRE Karácsonyi levél
SIMOR ANDRÁS Álmok és jelenések
TANDORI DEZSŐ „Karácsony a Húsvét-szigeteken”
BARANYI FERENC Versek
D. NAGY LAJOS Versek
LÁSZLÓ GYULA A csodatévő
SZARKA ISTVÁN Versek
KOTÁSZ ZOLTÁN Versek
KÁLLAI R. GÁBOR A bolygó hollandi fedélzetén
KÁNTOR ZSOLT Versek
KELECSÉNYI LÁSZLÓ Vasárnapi misék
LABANCZ GYULA Versek
HAYPÁL TIBOR Jégverés
TABÁK ANDRÁS Versek
 
MEGMENTETT OLDALAK
HÉRA ZOLTÁN Szerencse föl
 
FILMMŰVÉSZET
NEMES KÁROLY Százéves a film (Utak és tévutak)
 
VALLOMÁS
RÉDEY PÁL Mene, mene, tekel, ufarszin
 
MÚLTUNK
CSENGERI HAJDÚ SÁNDOR Karácsonyi vendégek
 
DIALECTICA HUMANA
MAKÓ ISTVÁN Az elsikkasztott végtelen
(avagy: Karácsonyi elmélkedés arról, hogy
istent keresünk mindahányan)
 
MŰHELY
ROZSNYAI ERVIN Kettős válság (I. rész)
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN A hivatalos ész
PETŐ GÁBOR PÁL Mi, magyarok – mennyiség és minőség
 
OLVASÓLÁMPA
KRISTÓ NAGY ISTVÁN Újabb remeklés
(Gábriel García Márquez: A szerelemről és más démonokról)
MIKES TAMÁS Kilencven generáció története
(Marék Halter: Ábrahám emlékezete)
KORENCSY ZSOLT Írott művek szemszögéből
(Madarász Imre: Az Alpokon innen és túl…)
FRIDECZKY FRIGYES Gyönyörű képekkel gazdag, hasznos könyv
(A film krónikája)
(emmi) Könyvajánlat
 
Bálványos Huba rajzaivalTisztelt Olvasóink
és Előfizetőink!

Az a két drámai felhívás, amelyet folyóiratunk októberi és novemberi számában olvashattak Baranyi Ferenc, illetve Szerdahelyi István tollából, sajnos, korántsem túlzás. Az EZREDVÉG – mely ötödik évfolyamát zárja ezzel a számával – fennállása óta nem volt olyan válságos helyzetben, mint most. Mert az igaz, hogy a fák nem nőnek az égig, de a papírárak s a lapelőállítás egyéb költségei, úgy látszik, igen. Emiatt kényszerültünk rá, hogy folyóiratunk árát 55 forintról 80-ra, évi előfizetését pedig 660 forintról 960-ra emeljük. Állami alapítványi támogatást sem az MDF-kurzus idején, sem azóta nem kaptunk, csak ígéretekkel telt meg a kamránk. Ma már aligha kétséges, hogy az EZREDVÉG baloldali szellemisége e szembeszökő diszkrimináció oka.

Immár hatodik éve egy kultúra- és művészetellenes társadalomban élünk, s a javulásnak, a jobbító szándéknak még csak jeleit sem látjuk e téren. Az EZREDVÉG oázis kíván lenni ezekben a sivatagos esztendőkben. Híd akar lenni a tegnap és a holnap között, meg akarja menteni s át akarja örökíteni – maga is szüntelenül gyarapítván – mindazokat az igaz közösségi értékeket, gondolatokat és eszményeket, amelyek nélkül sem társadalmi, sem nemzeti fölemelkedés nem lehetséges.

Kérjük, segítsék erőfeszítéseinket. Mögöttünk nem állnak tőkés szponzorok, nem állnak befolyásos állami lobbyzók. Mögöttünk jószerével csak Önök állnak: olvasóink, előfizetőink, barátaink. Kérjük, hogy az elkerülhetetlen áremelés ne szegje kedvüket a lap támogatásában. Kérjük, hogy újítsák meg előfizetésüket, s ami egyre égetőbben szükséges: szerezzenek új előfizetőket is az EZREDVÉG-nek.

De jó is volna, ha egyszer majd az lenne legfőbb gondunk, hogy milyen új címmel indítsuk el folyóiratunkat 2001-ben – az új évezredbe!A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar írószövetség idei – immár harmincadik – irodalmi pályázatának díjnyertesei közül hárman is folyóiratunk állandó szerzői közé tartoznak. Bistey András regényrészletével, Csák Gyula kisregényével, Győré Imre pedig verses monológjával nyert pályadíjat. Mindhármuknak szeretettel gratulálunk!Felhívjuk kedves olvasóink szíves figyelmét arra, hogy a mellékelt csekken csak 1995. december 31-ig lehet az EZREDVÉG-et előfizetni. 1996. január 1-jétől csekkszámlaszámunk ugyanis megváltozik. Új csekkszámlaszámunkat, amint módunkban áll, természetesen azonnal közölni fogjuk Önökkel.Tizenkét spanyol és latin-amerikai költő kétnyelvű kötetét kínálja az Eötvös József Könyvkiadó. A könyvet december 5-én 17 órakor mutatja be az írószövetség székházában (Budapest, VI. Bajza utca 18.) Héjjas Zoltán, a kiadó igazgatója és Simor András, lapunk főszerkesztője.


Szerkesztőségi önkritika

Októberi számunkban jelent meg Kuczka Péter „Meleg volt” című Írása, melynek befejező része másság elleni elfogultságot tartalmaz. Ehhez ugyan a szerzőnek joga van, ám hibásnak tartjuk magunkat abban, hogy nem konzultáltunk vele ez ügyben, és változtatás nélkül közöltük le az írást, amelynek befejezésével természetesen nem azonosulunk.